MEDŽIŲ BŪKLĖ MIESTO GATVIŲ ŽELDYNUOSE PIRMAISIAIS METAIS PO SODINIMO

  • Antanina Stankevičienė Vytauto Didžiojo universiteto Kauno Botanikos sodas
  • Albinas Krugliakovas VytautoDidžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedra

Abstract

2011–2016 m. atlikus pirmų metų po pasodinimo apsauginiuose gatvės želdynuose 2006-ių augalų priklausančių 11 genčių, 16 rūšių ir 13 veislių būklės stebėseną, nustatyta, kad 90,38% augalų buvo pažeisti fiziologinės kilmės pažeidimais, 24% – grybinėmis ligomis, 28,21% – kenkėjais. Visiškai nepažeisti buvo 4 rūšių augalai: Acer campestre 'Elsrijk', A. platanoides 'Eurostar', A. sacharinum, Cotoneaster lucidus. Buvo identifikuota 8 rūšių grybai lapų ligų sukėlėjai ir 6 rūšių kenkėjai. Stipriausiai buvo pažeisti Aesculus hippocastanum 'Baumannii': fiziologinės kilmės pažeidimai – 1,79±0,02 vidutinis pažeidimo balas, grybinės dėmėtligės – 0,89±0,03, kenkėjo (Cameraria ohridella) – 2,06±0,03.

Raktiniai žodžiai: apsauginiai gatvės želdiniai, būklė, tik pasodinti medžiai.
Published
2017-06-09
Section
Articles