KIAULIŲ, IŠAUGINTŲ SKIRTINGUOSE ŪKIUOSE, SKERDENŲ KOKYBĖS TYRIMAS

  • Irina Koscelkovskienė Kauno kolegija
  • Inga Pupelienė Kauno kolegija
  • Daiva Ribikauskienė Kauno kolegija
  • Ina Živatkauskienė Kauno kolegija
  • Oksana Kravchenko Poltavos valstybinė agrarinė akademija

Abstract

Buvo atlikta kiaulių skerdenas klasifikuojančių įmonių skerdenų kokybės duomenų analizė. Įvertinti aštuonių Lietuvos kiaulių ūkių skerdenų kokybės 2016 m. duomenys (n=18821). Skerdenų kokybės analizei naudojami kriterijai: lašinių storis (mm), raumens storis, skerdenos svoris ir raumeningumas pagal SEUROP klases.
Visų tiriamųjų ūkių vidutinis kiaulių skerdenų lašinių storis buvo 21,11 mm, o skerdenų svoris – 84,62 proc.
Daugiausiai įvertintų kiaulių skerdenų pasiskirstė S ir E klasėse, jų kiekis buvo 87 proc., skaičiuojant nuo bendro skerdenų kiekio. Atlikti skerdenų kokybės tyrimai rodo, kad daugiausia S klasės skerdenų buvo ūkyje Nr. 7 (59,07 proc.), o E klasės – ūkyje Nr. 8 (54,59 proc.). Didžiausias raumeningumas nustatytas ūkyje Nr. 7, kuris buvo 1,28 proc. Didesnis palyginus su bendru visų ūkių raumeningumo rodikliu.

Published
2019-06-05
Section
Articles