NDRAGOGŲ IR STUDENTŲ DARNA PLĖTOJANT BENDRUOSIUS GEBĖJIMUS

  • Jovita Jankienė Kauno kolegijos Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedra

Abstract

Straipsnyje nagrinėjama andragogų veikla bei veiksniai, padedantys gerinti ir tobulinti studentų bendruosius gebėjimus Želdinių ir agrotechnologijų katedroje. Atskleidžiama bendrųjų gebėjimų ugdymo nauda studentams. Orientacija į bendrųjų gebėjimų lavinimą didina studento socialinį ir profesinį adaptatyvumą, stiprina psichologinį ir praktinį lankstumą. Studentų bendruosius gebėjimus lemia nuolatinė pažinimo, mokymo(si), patirties, galimybių, motyvacijos, elgesio ir aplinkos veiksnių tarpusavio sąveika.

Published
2019-06-06
Section
Articles