EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO PLĖTROS IR PARAMOS SASAJOS LIETUVOJE

  • Nijolė Jurkšaitienė Kauno kolegija,Technologijų ir Kraštotvarkos fakultetas Želdinių ir agrotechnologijų katedra
  • Donatas Klimavičius Kauno kolegija,Technologijų ir Kraštotvarkos fakultetas Želdinių ir agrotechnologijų katedra

Abstract

Lietuvai tapus ES nare, vis didesnis dėmesys skiriamas ekologinių produktų gamybai. Straipsnyje analizuojama ekologinio ūkininkavimo plėtra Lietuvoje 1993 -2013m., pateikiamos ūkininkavimo plėtros tendencijos, atsižvelgiant į 5 finansinės paramos etapus ekologiniam ūkininkavimui etapus. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad ekologinio ūkininkavimo Lietuvoje plėtra yra tampriai susijusi su teikiama parama šiai gamybos sistemai.

Published
2019-06-06
Section
Articles