LAIŠKINIO ČESNAKO VEISLIŲ IR LINIJŲ AGROBIOLOGINIS ĮVERTINIMAS

  • Nijolė Maročkienė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės institutas
  • Laima Markevičienė Kauno kolegijos technologijų ir kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedra
  • Danguolė Juškevičienė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės institutas
  • Rasa Karklelienė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės institutas
  • Ona Bundinienė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės institutas

Abstract

Laiškinio česnako (Allium schoenoprasum L.) veislių ir linijų agrobiologinio įvertinimo tyrimai buvo atlikti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto eksperimentinėje bazėje 2013–2014 metais. Lauko bandymas buvo įrengtas 2013 metų pavasarį. Tirtos trys skirtingos geografinės kilmės laiškinio česnako veislės - ‘Aliai’ (Lietuva), ‘Zornaja rostan’ (Baltarusija), ‘Sempra’ (Čekija) ir institute atrinktos keturios selekcinės linijos - Nr.04-29, Nr.04-29, Nr.07-31, Nr.07-32.
Laiškiniai česnakai padauginti vegetatyviniu būdu - dalijant trejų metų amžiaus kerus į 6–8 ropelių kerelius ir pasodinti lygiame paviršiuje eilėmis pagal sodinimo tankumo schemą – 0,70 x 0,30 m (47 620 vnt. ha-1). Gauti rezultatai buvo lyginami su laiškinio česnako ‘Aliai’ veisle, įrašyta Lietuvoje į Nacionalinį augalų veislių sąrašą. Įvertinus tyrimo duomenų visumą nustatyta, kad pirmaisiais augimo metais laiškiniai česnakai buvo mažiau produktyvūs.

Published
2019-06-06
Section
Articles