VAISTINIŲ (AROMATINIŲ) AUGALŲ ŽALIAVOS RUOŠIMO INOVATYVIOS TECHNOLOGIJOS VAISTAŽOLININKYSTĖS PLĖTRAI LIETUVOJE

  • Ona Ragažinskienė Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas; Kauno kolegijos Medicinos fakultetas
  • Lina Danutė Zutkienė Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutas

Abstract

Perspektyvių vaistinių, prieskoninių (aromatinių) augalų auginimo lauko bandymuose, jų stebėjimo ir vaistinės augalinės žaliavos ruošimo ir džiovinimo technologijų teorinių pagrindų sukūrimas ekologinės žemdirbystės ūkiuose, įvairiuose geografiniuose regionuose įgalina šių mokslo žinių įdiegimą, projektuojant vaistažolinikystės verslą ir jo naudojimą ekologinio ūkio sąlygomis Lietuvoje.
Bandymai įrengti 2012–2014 m. trijuose Lietuvos geografiniuose regionuose: Pietų, Vidurio ir Pietryčių Lietuvoje. Tiriamieji darbai atlikti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ projektą „Perspektyvių vaistinių augalų auginimo ir inovatyvių vaistinės augalinės žaliavos ruošimo technologijų, naudojant Saulės energiją, sklaida“ (Projekto Nr.1PM-PV-10-1-003015-PR001)
Tyrimų objektas – vaistinis augalas rausvažiedė ežiuolė (Echinacea purpurea (L.) Moench. Darbo tikslas – sukurti perspektyvių vaistinių, prieskoninių (aromatinių) augalų parodomųjų bandymų įrengimo ir jo vykdymo ir vaistinės augalinės žaliavos ruošimo ir inovatyvaus džiovinimo technologijų metodinę priemonę.

Published
2019-06-06
Section
Articles