ŠIAUDŲ IR KITŲ FERMENTUOTŲ ORGANINIŲ MEDŽIAGŲ PANAUDOJIMAS BULVIŲ TRĘŠIMUI IR DIRVOŽEMIO SAVYBIŲ GERINIMUI

  • Gintaras Šiaudinis Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vėžaičių filialas
  • Regina Repšienė Klaipėdos valstybinės kolegijos Technologijų fakultetas

Abstract

Kasmet pasauliniu mastu didėja susidomėjimas organine (ekologine) žemdirbyste. Atsisakant mineralinių trąšų, atsiranda būtinybė ištirti ir įvertinti įvairias organines trąšas bei jų poveikį augalų produktyvumui ir dirvožemio cheminėms savybėms. Perdirbant organinės kilmės žaliavas, susidaro nemaži atliekų kiekiai, kurie sėkmingai gali būti panaudojami įvairių augalų tręšimui. 2015 metais LAMMC Vėžaičių filiale atlikti lauko tyrimai, kurių metų buvo įvertinta atidirbto ir kompostuoto grybų substrato (grybų komposto) poveikis bulvių produktyvumui. Abiem atvejais, tiek tręšiant grybų kompostu bulvių priešsėlį (2014 m.), tiek ir tręšiant tiesiogiai, didžiausias gumbų derlingumas gautas naudojant didžiausią – 40 t/ha grybų substrato normą – vidutiniškai 17,15 ir 20,45 t/ha.
Tręšiant 20 kg/ha norma, užaugo didžiausias stambiausių (virš 80 g) bulvių – 78,05%. Daugiausia stambių gumbų (virš 80g) dalis užaugo tręšiant bulves 20 kg/ha komposto norma – 78,05% (tręšiant tiesiogiai) ir 58,91 (tręšiant priešsėlį). Bulvių krakmolingumas ir nitratų kiekis gumbuose iš esmės nepriklausė nuo tręšimo lygio.
Tręšimas grybų kompostu teigiamai įtakojo agrocheminius rodiklius – pastebimas esminis mažino dirvožemio pH sumažėjimas bei judriųjų P2O5 bei K2O kiekių padidėjimas viršutiniame dirvožemio sluoksnyje.

Published
2019-06-06
Section
Articles