PIKTŽOLIŲ NAIKINIMO SISITEMŲ PARINKIMAS KĘSTUČIO BRUŽIKO ŪKYJE

  • Lektorius Aloyzas Šeškas Kauno kolegijos Technologijų ir Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedra

Abstract

Manoma, kad dėl piktžolių pasaulyje netenkama daugiau negu trečdalio kultūrinių augalų derliaus. Derliaus nuostoliai dėl piktžolėtumo priklauso ne tik nuo piktžolių rūšinės sudėties, tankumo, biomasės, bet ir nuo kultūrinių augalų rūšies. Vien dėl piktžolių yra prarandama ne tik nemažai derliaus, bet ir padidėja sugaištamo laiko bei panaudojamų investicijų apimtys, nukenčia ūkiuose pagaminamos produkcijos kokybė. Dėl tos priežasties piktžolių naikinimas buvo ir yra laikomas vienu iš svarbiausių veiksnių, įtakojančių auginamų augalų derlius bei gaunamą ekonominę naudą.
Dėl tos priežąsties 2015 metais Kauno rajono Digrių kaime ūkinikaujančio K.Bružiko ūkyje, jam pageidaujant, buvo pradėta tirti taikomų piktžolių sistemų parinkimo efektyvumas, vystant intensyvų augalininkystės ūkį.
Pirmaisiais tyrimo metais daugiausia dėmesio buvo skiriama litratūrinės mežiagos analizei, buvo paruošta tiriamojo darbo atlikimo metodika, pradėta tirti laukų piktžolėtumo sortimentas, bandyta nustatyti labiausiai paplitusias piktžoles bei jų įtaką vizualiai pasėlių būklei.

Published
2019-06-07
Section
Articles