A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Š

Šaluchaitė, Aurelija, Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Šeinauskienė, Erika
Šilingienė, Gerda, Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto Miško biologijos ir miškininkystės institutas

B

Brazienė, Zita, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Rumokų bandymų stotis
Bundinienė, Ona, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas

G

Gerikienė, Vida, Klaipėdos valstybinė kolegija
Gruzdevienė, Elvyra, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Upytės bandymų stotis

J

Jankauskienė, Zofija, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Upytės bandymų stotis
Jurkšaitienė, Nijolė, Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedra
Jurkšaitienė, Nijolė

K

Klimavičienė, Daiva, Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedra
Klimavičienė, Daiva
Klimavičius, Donatas, Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedra
Klimavičius, Donatas
Krugliakovas, Albinas, VytautoDidžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedra
Kučinskienė, Jurga, Klaipėdos valstybinė kolegija, Klaipėdos universitetas

M

Malinauskaitė, Regina, Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Maročkienė, Nijolė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas
Misius, Romualdas, Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedra

R

Ragažinskienė, Ona, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas

S

Saunoriūtė, Sandra, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas
Snieškienė, Vilija, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas
Stanaitienė, Vilma
Stankevičienė, Antanina, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno Botanikos sodas
Starkutė, Roma, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas

1 - 25 of 29 items    1 2 > >>