Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 13 (2017) ŽALDARIŲ KONTROLĖ CUKRINIŲ RUNKELIŲ PASĖLYJE, NAUDOJANT DRĖGNĄJĮ VANDENS GARĄ Abstract   Skaityti visą straipsnį
Regina Vasinauskienė, Zita Brazienė
 
Vol 8, No 13 (2017) GELTONSĖKLIŲ ALIEJINIŲ LINŲ MUTANTŲ TYRIMAI KONKURSINIUOSE VEISLIŲ BANDYMUOSE Abstract   Skaityti visą straipsnį
Zofija Jankauskienė, Elvyra Gruzdevienė
 
Vol 8, No 13 (2017) KAUNO KOLEGIJOS TECHNOLOGIJŲ FAKULTETO APLINKOS ŽELDINIŲ BŪKLĖS STEBĖSENA Abstract   Skaityti visą straipsnį
Irena Tulabienė, Vilija Snieškienė
 
Vol 8, No 13 (2017) LIAUDIES KOSMOLOGIJA LIETUVOS VALSTIEČIŲ MEDINIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR APLINKOS MENINIAME DEKORAVIME Abstract   Skaityti visą straipsnį
Romualdas Misius
 
Vol 8, No 13 (2017) MEDŽIŲ BŪKLĖ MIESTO GATVIŲ ŽELDYNUOSE PIRMAISIAIS METAIS PO SODINIMO Abstract   Skaityti visą straipsnį
Antanina Stankevičienė, Albinas Krugliakovas
 
Vol 8, No 13 (2017) MIKROSKOPINIŲ GRYBŲ IŠSKYRIMO IŠ DEKORATYVINIŲ AUGALŲ RIZOSFEROS METODIKA IR REZULTATAI Abstract   Skaityti visą straipsnį
Antanina Stankevičienė
 
Vol 8, No 13 (2017) MOKYMO(SI) ERDVĖS FORMAVIMAS XXI AMŽIUJE: MOKYKLŲ IR VAIKŲ DARŽELIŲ LAUKO APLINKA Abstract   Skaityti visą straipsnį
Jurga Kučinskienė, Vida Gerikienė
 
Vol 8, No 13 (2017) PERSPEKTYVIŲ PRIESKONINIŲ (AROMATINIŲ) AUGALŲ AUGINIMO IR VAISTINĖS AUGALINĖS ŽALIAVOS INOVATYVIOS DŽIOVINIMO TECHNOLOGIJOS Abstract   SKAITYTI VISĄ STRAIPSNĮ
Ona Ragažinskienė, Erika Šeinauskienė, Sandra Saunoriūtė
 
Vol 8, No 13 (2017) POSKIEPIO B.396 ĮTAKA OBELŲ VEISLIŲ AUGUMUI IR DERĖJIMUI Abstract   Skaityti visą straipsnį
Donatas Klimavičius, Daiva Klimavičienė, Nijolė Jurkšaitienė
 
Vol 8, No 13 (2017) PRIEŠSĖLIO AUGALŲ LIEKANŲ APDOROJIMO ĮVAIRIOMIS AZOTO TRĄŠOMIS IR HUMINĖMIS MEDŽIAGOMIS BEI JŲ NAUDOJIMO NORMŲ ĮTAKA PRODUKCIJOS KOKYBEI IR DERLIUI Abstract   SKAITYTI VISĄ STRAIPSNĮ
Ona Bundinienė, Vytautas Zalatorius, Roma Starkutė, Nijolė Maročkienė
 
Vol 8, No 13 (2017) SEEDSPOR, HANSEBAC IR HANSESPOR VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ ĮTAKĄ PAPRASTOSIOS PUŠIES (PINUS SILVESTRIS L.) SĖJINUKŲ IŠAUGINIMUI MIŠKO MEDELYNUOSE Abstract   Skaityti visą straipsnį
Regina Vasinauskienė, Gerda Šilingienė
 
Vol 8, No 13 (2017) STRATIFIKACIJOS TRUKMĖS ĮTAKA ALLIUM URSINUM L. ŠALDYTŲ SĖKLŲ BŪKLEI Abstract   Skaityti visą straipsnį
Regina Malinauskaitė, Aurelija Šaluchaitė
 
Vol 8, No 13 (2017) TULPIŲ VEISLIŲ MORFOLOGINIŲ IR DEKORATYVIŲ SAVYBIŲ TYRIMAS Abstract   Skaityti visą straipsnį
Donatas Klimavičius, Daiva Klimavičienė, Nijolė Jurkšaitienė, Vilma Stanaitienė
 
1 - 13 of 13 Items