POOPERACINIO SKAUSMO RAIŠKA IR NEMEDIKAMENTINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO GALIMYBĖS

  • Viktorija Piščalkienė

Abstract

Skausmas turi neigamos įtakos įvairioms organizmo sistemų funkcijoms. Pastaruoju metu visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, medikamentinė terapija plačiai taikoma malšinant pooperacinį skausmą. Taikant nemedikamentinius skausmo malšinimo metodus galima sumažinti ne tik skausmą, bet ir pasiekti kitų tikslų - mažėja stresas ir nerimas, didėja žmogaus savivertė ir pojūtis, kad gali kontroliuoti savo nemalonias būsenas, mažiau reikia medikamentų, pasiekiami geresni ekonominiai rodikliai, nes pacientams mažiau reikia nuskausminamųjų. Pooperacinio skausmo problematika iki šiol aktuali ir iki galo neišnagrinėta visame pasaulyje. Ypač stokojama tyrimų, vertinančių nemedikamentinio skausmo malšinimo metodų taikymo galimybes ir efektyvumą.
Tyrimo tikslas - įvertinti pooperacinio skausmo raišką ir nemedikamentinių priemonių taikymo galimybes.
Tyrimo metodai: apklausa raštu ir žodžiu. Tyrimo klausimynas buvo sudarytas iš 40 uždaro ir atviro tipo klausimų. Statistiniai metodai: aprašomoji statistika, koreliacinė analizė, Studento T testas, Anova testas. Tyrime dalyvavo 300 asmenų, kurie per 2 metus turėjo operaciją. 54,7 proc. buvo operuoti per pastarąjį mėnesį. Tyrimo rezultatai. Didžiausiu pooperaciniu skausmu pacientai skundėsi pirmą parą po operacijos ir moterys po Cezario operacijų. Taip pat aukštesniais balais savo pooperacinį skausmą vertino asmenys, kuriems buvo atliktos traumatologinės-ortopedinės, pilvo organų operacijos. Didžiausias pooperacinio skausmo lygis nustatytas 18-25 metų asmenų grupėje, taip pat skubių operacijų atvejais pooperacinis skausmas didesnis nei planinių operacijų atvejais. Kuo asmenys daugiau išgyvena negatyvių emocijų prieš operciją, kuo didesnis nerimo ir/ar depresijos lygmuo prieš operaciją, tuo tikimybė, kad bus jaučiamas didesnis pooperacinis skausmas. Nemedikamentis skausmo malšinimas nėra plačiai taikomas tarp pacientų. Vienas iš dažniausiai taikomų nemedikamentinio skausmo malšinimo būdų – bendravimas su artimaisiais. Išryškėjo tam tikri amžiaus grupių skirtumai. Jauni asmenys linkę naudotis IT, vyresnio amžiaus asmenys skausmui malšinti pasirenka maldą. Nustatyta, kad visi pacientų taikomi nemedikamentinio skausmo malšinimo metodai jiems buvo efektyvūs. Nemedikamentinių ir medikamentinių pooperacinio skausmo malšinimo priemonių derinimas būtų integralus ir veiksmingas pooperacinio skausmo, ypač praėjus vėlesniam laikui po operacijos, mažinimo būdas.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-06-06