SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PATYČIŲ PREVENCINĖ VEIKLA VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE

  • Mantas Adomaitis
  • Nida Vaitiekienė

Abstract

Straipsnyje analizuojami patyčių kaip socialinio reiškinio ypatumai: patyčių samprata, rūšys, jas skatinantys veiksniai ir priežastys bei jų pasekmės vaikui. Aptariamas patyčių prevencijos procesas vaikų globos namuose, aktualizuojant socialinio darbuotojo prevencinės veiklos galimybes, tarpininko vaidmenį socialinio darbo procese. Empiriniu tyrimu atskleidžiami vaikų globos namuose dirbančių socialinių darbuotojų tarpininkavimo vaidmenys patyčių prevencijos procese. Tyrimo rezultatai parodė, kad globos namuose dažniausiai pastebima patyčių forma tarp vaikų yra žodinės patyčios, kurios reiškiasi prasivardžiavimu, gąsdinimu ir pašaipiomis replikomis. Tyrimas taip pat atskleidė, kad patyčių atvejais vaikai daugiausiai pagalbos kreipiasi į socialinius darbuotojus. Socialiniai darbuotojai patyčių prevencijos procese daugiausia tarpininkauja pokalbių metu.

Published
2017-05-30