ANTROPOGENINIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ ĮTAKA UPĖS ARMONOS VANDENS KOKYBEI

  • Inga Stankevičienė
  • Jolanta Jurkevičiūtė
  • Marius Latvėnas
  • Irena Čerčikienė

Abstract

Pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius upių ekologinė būklė klasifikuojama į labai gerą, gerą, vidutinę, blogą ir labai blogą. Apie pusė Lietuvos upių neatitinka geros arba labai geros ekologinės būklės. Upių vandens kokybei turi įtakos sezoniniai pokyčiai bei antropogeninė tarša. Šiuo tyrimu buvo siekiama įvertinti antropogeninių taršos šaltinių įtaką upės Armonos vandens kokybei. Tyrimas buvo atliktas bendradarbiaujant Vilniaus kolegijai, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybinės analitinės kontrolės skyriui ir Vilniaus Gedimino technikos universitetui. Tyrimo atlikimo data nuo 2015 metų spalio iki 2016 metų birželio mėn. Armonos vandens mėginiai buvo paimti skirtingose upės atkarpose laikantis standarto LST ISO 5667-6:2015 reikalavimų. Mėginių paėmimo vietos buvo pasirinktos įvertinus šalia upės esančius galimus taršos šaltinius. Siekiant įvertinti upės vandens kokybę buvo atlikti mėginių fizikinių-cheminių parametrų tyrimai. Upės vandens kokybei įvertinti buvo nustatomi parametrai: savitasis elektrinis laidis (LST EN 27888:2002), aktyvi vandens reakcija (LST ISO 10523:2012), spalva (LST ISO 7887:2012), skendinčios medžiagos (LST EN 872:2005), biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (ISO 5815-2:2003), fosfatinis fosforas (LST EN ISO 6878:2004), bendrasis fosforas (LST EN ISO 6878:2004), nitratinis azotas (LST ISO 7890-3:1998), nitritinis azotas (LST EN 26777:1999), amonio azotas (LST ISO 7150-1:1998) bei bendrasis azotas (LST EN ISO 11905-1:1997). Gauti rezultatai buvo lyginami su upių geros ekologinės būklės rodiklių vertėmis. Nustatyta, kad upę labiausiai teršia šalia vykdoma žemės ūkio veikla, gyventojai, kurių namų ūkiai neprijungti prie nuotekų surinkimo tinklų bei į upę išleidžiamas valymo įrenginių vanduo. Armonos vanduo neatitinka nustatytų upės geros ekologinės būklės reikalavimų atkarpose ties Vidumiškių kaimu, žemiau Deltuvos kaimo, upės ištakoje, aukščiau Siesiko ežero ir žemiau santakos su Pavarklu.

Published
2017-05-30