ASMENŲ GRĮŽUSIŲ IŠ ĮKALINIMO ĮSTAIGŲ RESOCIALIZACIJA

  • Aristida Čepienė

Abstract

Straipsniu siekiama teoriškai pagrįsti asmenų grįžusių iš į kalinimo įstaigų resocializacijos procesą. Straipsnyje analizuojamas socialinio darbuotojo vaidmuo sprendžiant grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų problemas bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo reikšmė resocializacijos procese. Tyrimo metodas - mokslinės literatūros analizė. Socialinis darbuotojas, veiksmingai resocializacijai užtikrinti, remdamasis profesinėmis žiniomis ir įgūdžiais, padeda spręsti grįžusių iš įkalinimo įstaigos asmenų problemas bei ieškoti jų sprendimo, lavina prarastus įgūdžius, grąžina gerą nuteistojo vardą ir suteikia galimybę vėl tapti visateisiu visuomenės nariu. Veiksmingą, grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų pagalbos organizavimą užtikrina institucinio tinklo veikimas, bendras įvairių institucijų ir organizacijų kvalifikuotas specialistų darbas, reikalaujantis skirtingų žinių, gebėjimų ir patirties bei kliento noras bendradarbiauti, siekiant aktyvaus dalyvavimo sprendžiant jo asmenines problemas.

Published
2017-05-30