MOKESTINĖS PRIEVOLĖS ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO INSTITUTAS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PROCESE

  • Haroldas Juška
  • Giedrė Subačiūtė-Dulinskienė

Abstract

Mokestinė prievolė – mokesčio įstatymo pagrindu atsirandanti mokesčių mokėtojo pareiga teisingai apskaičiuoti mokestį, laiku sumokėti mokestį bei su juo susijusias sumas į biudžetą ir vykdyti pareigas, susijusias su mokesčių apskaičiavimu ir sumokėjimu. Mokestinė prievolė laikytina tiesiogiai susijusi ir papildanti mokesčio kategoriją, kurie yra valstybės finansų sistemos esminė dalis bei pagrindinis valstybės pajamų formavimo būdas. Ypatinga mokesčių svarba formuojant valstybės (biudžetą) pajamas objektyviai lemia veiksmingos mokesčių surinkimo valdymo (administravimo) sistemos sukūrimo būtinybę. Mokesčių administravimas apima visumą priemonių, kurias taiko valstybės ir savivaldybės institucijos, siekdamos nustatyti ir surinkti mokesčius bei kitus piniginius mokėjimus. Atsižvelgiant į tai, kad mokesčių mokėtojas dažnai vėluoja mokėti mokesčius, jog yra pagrįsta rizika, kad mokesčių mokėtojas jam priklausantį turtą gali paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti ir dėl to gali būti sunku arba neįmanoma išieškoti mokesčių ir su juo susijusių sumų, siekiant užtikrinti pajamų gavimą, įstatymų leidėjas mokesčių administratoriui suteikė instrumentus – mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo priemones.

Published
2017-05-30