DARBUOTOJO TĘSTINĮ ĮSIPAREIGOJIMĄ ORGANIZACIJAI SKATINANTYS VEIKSNIAI

  • Žaneta Kavaliauskienė

Abstract

Darbuotojo tęstinį įsipareigojimą organizacijai sustiprinantys veiksniai yra asocijuotini su individo patirtimi bei tuo, ką jis davė organizacijai. Tyrimo tikslas – suklasifikuoti darbuotojo tęstinio įsipareigojimo organizacijai veiksnius. Tyrimo teorinė prieiga pagrįsta mokslinės literatūros analize ir sinteze. Empirinis tyrimas paremtas kiekybinių duomenų apdorojimo metodais, taip pat – daugiamačiais, tokiais kaip: koreliacija, faktorinė analizė (Principal component ir Alpha factoring metodai), dispersinė analizė (One-Way-Anova metodas) bei aprašomąja statistika.
Straipsnyje apibrėžiama darbuotojo tęstinio įsipareigojimo organizacijai sąvoka vadybos mokslo kontekste; nusakomi šio tipo įsipareigojimą organizacijai inicijuojantys konceptualūs veiksniai; faktorine analize identifikuojamas socialinių-demografinių, darbinių ir organizacinių kintamųjų poveikis darbuotojo tęstiniam įsipareigojimui organizacijai; pristatomas pagrįstas ir išplėstas darbuotojo tęstinio įsipareigojimo organizacijai veiksnius reflektuojantis klasifikatorius.
Tyrimo rezultatai, reprezentuojantys išplėstinius darbuotojo tęstinio įsipareigojimo organizacijai veiksnius, dekoduoja su darbu siejamas individų elgsenas organizacijoje bei pagilina mūsų suvokimą apie specifinių veiksnių poveikį darbuotojo tęstiniam įsipareigojimui organizacijai.
Published
2017-05-30