ATVEJO ANALIZĖS SVARBA PLĖTOJANT UŽSIENIO KALBOS KOMPETENCIJĄ

  • Irena Jankauskienė

Abstract

Visose srityse didėja kompetencijos būtinumas. Kalbiniai - komunikaciniai mokėjimai gali lemti organizacijos, kartu ir atskiro jos nario, veiklos efektyvumą, jos sėkmingą, dinamišką vystymąsi. Šiuo metu reikalaujama turėti ir aukštą užsienio kalbos kompetenciją. Todėl ypač svarbu yra sukurti tinkamą ugdymo aplinką užsienio kalbos kompetencijai ugdyti. Vienas naujausių šiuolaikinių metodų yra atvejo analizė. Naudojant šį metodą integruojami ir kiti gebėjimai: analizė, kritinis mąstymas, sprendimų ieškojimas ir priėmimas. Užsienio kalbo kompetencijai ugdyti labai svarbūs yra komunikaciniai, komandinio darbo bei pristatymo gebėjimai. Straipsnyje pateikiamos užsienio kalbos ugdymo ir atvejo analizės sampratos. Čia apibendrinami tyrimo, kurio tikslas nustatyti studentų nuomonę apie atvejo analizę, kaip metodą ugdant užsienio kalbos komunikacinę kompetenciją, rezultatai. Tyrimas išryškino šio metodo naudojimo problemas ir pranašumus. Studentai teigiamai vertina atvejo analizės užduotis. Jų įsitikinimu, šios užduotys padeda ugdyti užsienio kalbos kompetenciją.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-06-06