AKCINIŲ BENDROVIŲ PROGNOZUOJAMŲ VALDYMO POKYČIŲ ANALIZĖ

  • Arvydas Kazakevičius

Abstract

Straipsnyje nagrinėjami Lietuvos akcinių bendrovių valdymo tikėtini pokyčiai, įsigaliojus naujausiems Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimams, nustatantiems naujus reikalavimus kolegialių valdymo organams sudaryti. Straipsnio aktualumas pirmiausiai sietinas su savalaikiu nagrinėjamų klausimų tyrimu, kadangi nauji akcinių bendrovių įstatymo reikalavimai įsigaliojo šiais metais, o jų įgyvendinimo laikotarpis apribotas viena kolegialių organų veiklos kadencija. Kita priežastis, suponuojanti straipsnio aktualumą, yra permanentinis poreikis tobulinti įmonių valdymą, kurio kokybinis lygis visuomet tiesiogiai veikia įmonių veiklos rezultatus, o valdymo specialistų nesugebėjimas teisingai įvertinti galimus sprendimų padarinius visuomet yra probleminė valdymo praktikos sudedamoji dalis.
Pirmoje straipsnio dalyje atlikta bendrovių valdymo, geros valdymo praktikos diegimo bendrovėse bei įstatyminės bazės sąveikos analizė, didesnį dėmesį skiriant „minkštųjų“ įstatymų turinio ir reikšmės analizei bei jų įtakai pozityviajai teisei. Akcinių bendrovių valdymas tobulinamas ne vieną dešimtmetį, tačiau šios verslo organizavimo formos svarba atskirų šalių ir pasaulio ekonomikai nuolat auga, todėl daug dėmesio šiam klausimui spręsti skiria tarptautinės organizacijos. Savo indėliu ir svarba Lietuvos Respublikos raidai išsiskiria Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija bei Europos Sąjungos komisija. Naujausios akcinių bendrovių įstatymo nuostatos reglamentuoja valdymo organų sudarymą ir jų sudėtį, todėl tiesiogiai lemia bendrovių valdymą, skatindamos vadovautis pripažintais geros valdymo praktikos principais.
Antroje straipsnio dalyje analizuojama listinguojamų Lietuvos akcinių bendrovių kolegialių valdymo organų sudėtis ir struktūra, kontroliuojančių akcininkų struktūra, nepriklausomų valdymo organų narių dalyvavimas jų darbe, nagrinėjami prognozuojami pokyčiai akcinių bendrovių valdymo organuose, kuriuos lemia 2015 m. liepos 1 dieną įsigaliosiančios LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos. Galimų pokyčių prognozės pagrindžiamos šiuo metu akcinėse bendrovėse sudarytų valdymo organų struktūrų ir sudėčių analizės duomenimis ir darbo bendrovių valdymo organuose patirtimi. Straipsnyje akcentuojama neišspręsto apmokėjimo už darbą bendrovių valdymo organuose klausimo įtaka jų (valdymo organų) formavimui.
Straipsnyje pagrindžiamas bendrovių geros valdymo praktikos, bendrovių valdymo kodeksų ir bendrovių valdymą reglamentuojančių įstatymų glaudus ryšis, įrodoma tiesioginė naujausių pakeitimų LR Akcinių bendrovių įstatyme svarba jų valdymui, prognozuojami ir pagrindžiami pokyčiai bendrovių valdymo organų struktūrose ir sudėtyse.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-06-06