Šeimos narių, slaugančių paliatyvų ligonį namuose, problemos ir jų sprendimo galimybės

  • Rūta Lukianskytė Kauno kolegija
  • Rasa Černiauskaitė VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė
  • Loreta Bukartienė Kauno kolegija

Abstract

Straipsnyje analizuojamos šeimos narių, slaugančių paliatyvųjį ligonį namuose, problemos ir jų sprendimo būdai. Remiantis teorine, paliatyvaus ligonio slaugytojų vaidmenų, naštos, bei problemų analize, atliktas analitinis, kokybinis šeimos narių, slaugančių paliatyvųjį ligonį, tyrimas. Lietuvoje vis dar susiduriama su problemomis slaugant paliatyvųjį ligonį namuose, nes šeimos globėjai (slaugytojai) tampa izoliuoti, praranda socialinius ir darbo įgūdžius. Jiems neužtenka kompetencijų bei gaunamos bendruomenės slaugytojo pagalbos, jiems būtinos psichosocialinės paslaugos bei kvalifikuota pagalba. Tyrimas yra aktualus ir dėl to, kad slaugos problemos vis dažniau analizuojamos ir vis daugiau dėmesio joms skiriama, tačiau pagrindinės problemos išlieka tokios pačios. Todėl reikia įsigilinti į problemos esmę. Analitinio tyrimo (interviu) metu (2017) buvo tiesiogiai bendraujama su tiriamaisiais, gauti duomenys išanalizuoti taikant turinio analizės metodą, susisteminti ir aptarti išskiriant pagrindines, vis dar egzistuojančias, problemas. Tyrime dalyvavo 5 tiriamieji. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog respondentų vaidmenys kinta priklausomai nuo situacijos šeimoje. Ligos atveju vaidmenys šeimoje dažnai keičiasi priklausomai nuo turimų resursų, šeimos ankstesnės patirties. Moterys šeimoje dažniau identifikuojamos kaip slaugytojos. Problemų analizė, slaugantys paliatyvų ligonį namuose, leido išskirti šias problemas: fizines, psichologines, materialines ir socialines. Šeimos nariai kenčia dėl socialinės atskirties, patiria nuolatinį psichologinį nuovargį ir stresą, o tai sukelia depresiją. Ligonių priežiūra reikalauja daug fizinių jėgų ir sudaro sąlygas slaugantiesiems patirti traumas. Pakinta santykiai tarp slaugančiųjų ir ligonio, tai sukelia nuolatinę psichologinę įtampą. Atskleistos šeimos narių problemos leido išskirti šias sprendimo galimybes, slaugant paliatyvų ligonį namuose: paslaugų į namus organizavimo įvairovės ir psichologinių žinių, daugiau pagalbos iš sveikatos ir slaugos įstaigų.

Published
2018-03-22