Puskiečių formų su natūralios kilmės medžiagomis modeliavimas ir kokybės vertinimas

  • Birutė Pockevičiūtė Kauno kolegija
  • Kristina Ramanauskienė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Abstract

Visuomeninėse vaistinėse galima įsigyti vietiškai veikiančių pusiau kietų vaisto formų, kurių sudėties komponentai lemia infekcinių odos ligų gydymą ir profilaktiką. Gyvūninės kilmės riebalų pritaikymas puskiečių preparatų gamyboje yra tik fragmentinis. Ieškant naujovių puskiečių preparatų gamyboje atliktas empirinis tyrimas Dzūkijos regione, kurio metu identifikuojami veiksniai, lemiantys gyvūninės kilmės riebalų vartojimo paplitimą gydant odos ligas. Tiriant sumodeliuotos puskietės formos, kurių sudėtyse įterpti laukinio kiškio taukai ir atliktas biofarmacinis tyrimas in vitro, nustatyta veikliųjų medžiagų atpalaidavimo kinetika iš puskiečių propolio formų.

Tyrimo objektas – puskietės formos – tepalai, į kurių sudėtį kaip veiklioji medžiaga įterptas tirštasis propolio ekstraktas.

Tyrimo tikslas – sumodeliuoti naujų sudėčių pusiau kietas vaisto formas, kurių pagrindo sudėtyje įterpiami laukinio kiškio taukai, veiklioji medžiaga propolio ekstraktas.

Tyrimo uždaviniai. 1. Atlikti sociologinį tyrimą apie kiškio taukų gydomąsias savybes ir numatyti jų pritaikymo galimybes modeliuojant vietinio poveikio puskietes formas. 2. Parinkti tinkamus pagrindus (nešiklius) ir sumodeliuoti kokybiškus puskiečius preparatus tirštuoju propolio ekstraktu. 3. Atlikti puskiečių kompozicijų biofarmacinius tyrimus – veikliųjų junginių atpalaidavimą in vitro.

Tyrimo metodika. Mokslinė literatūros analizė. Empirinis tyrimo metodas. Biofarmacinis tyrimas, pro pusiau pralaidžią membraną ir vitro. Duomenų analizė. Grafinis vaizdavimas.

Išvados. Laukinio kiškio taukai liaudies medicinoje dažniausiai vartojami infekcinėms odos ligoms gydyti ir profilaktikai. Biofarmacinio tyrimo in vitro metu nustatyta, kad daugiausiai atsipalaiduoja veikliųjų junginių, kai sudėtyje nėra bevandenio lanolino. Didžiausias fenolinių junginių kiekis (20,12 proc.), atpalaiduojamas iš puskietės formos, kurios pagrindą sudaro kiškio taukai, o veiklioji medžiaga įvesta tirštojo propolio ekstrakto forma.

Published
2018-03-22