Prostatos bioptato ilgio sąsajos su prostatos vėžio aptikimo dažniu

  • Rasa Volskienė Kauno kolegija
  • Ilona Rita Kondratienė Kauno kolegija
  • Tomas Navickis Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
  • Gintaras Sabaliauskas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Abstract

Prostatos vėžio diagnozei nustatyti prostatos audinio mėginiai imami atliekant transrektalinę prostatos biopsiją. Skirtingų autorių duomenimis, tokiu būdu iš skirtingų prostatos vietų imama nuo 4 iki 30 bioptatų. Teigiama, kad prostatos bioptato ilgis yra veiksnys, lemiantis prostatos vėžio aptikimą bei yra esminis prostatos biopsijos kokybės rodiklis nors Jeong ir kt. (2015) teigia, kad prostatos bioptato ilgis neturi didelės reikšmės prostatos vėžiui aptikti.

Šiuo tyrimu siekiama atskleisti sąsajas tarp prostatos adatinių biopsijų ilgio ir vėžio diagnozės. Analizuoti 345-ių pacientų, kuriems buvo paimta po 8 adatines prostatos biopsijas atvejai. Tyrimo metu išmatuoti 2760-šių adatinių biopsijų ilgiai. 1 atvejo 8 adatinių biopsijų ilgių suma buvo nuo 30 iki 156 mm. Siekiant susieti adatinių biopsijų ilgį su vėžio aptikimo dažniu, adatinės biopsijos pagal ilgį buvo suskirstytos į 7 grupes: pirmai grupei priskirtos biopsijos, kurių bendras ilgis buvo nuo 30 iki 59 mm, antrai grupei priskirtos 60 - 69 mm ilgio adatinės biopsijos, trečiai grupei - 70 - 79 mm, ketvirtai grupei - 80 – 89 mm, penktai grupei - 90 - 99 mm, šeštai grupei - 100 - 109 mm, septintai grupei 110 ir daugiau mm ilgio adatinės prostatos biopsijos. Kiekvienoje grupėje buvo skaičiuojamas adenokarcinomų aptikimo dažnis.

Nustatyta adenokarcimos diagnozė - bioptato vidutinis ilgis 80,5±1,4 mm. Nustatyta PIN diagnozė - bioptato vidutinis ilgis 81,2±2,9 mm. Nustatyta adenokarcinomos įtarimo diagnozė - bioptato vidutinis ilgis 90,0±9,5 mm. Nustatyta gerybinio prostatos audinio diagnozė - bioptato vidutinis ilgis - 79,1±1,2 mm. Skirtumai tarp skirtingų diagnozių bioptatų ilgių vidurkių statiškai nereikšmingi. Gautas reikšmingumo lygmuo -p>0,05.

Išvada. Atlikus šį tyrimą nustatyta, kad prostatos bioptato ilgis neturi didelės reikšmės prostatos vėžiui aptikti p>0,05.

Published
2018-03-22