Studentų elgsenos ieškant darbo Lietuvoje vertinimas

  • Aušra Arminienė Kauno kolegija
  • Laima Jesevičiūtė-Ufartienė Kauno kolegija

Abstract

Straipsnyje pateikiama mokslinės literatūros apžvalga bei atlikto tyrimo duomenys, vertinant darbo paieškos elgseną, ją sąlygojančius veiksnius bei darbo paieškos metodus. Mokslinėje literatūroje darbo paieška apibūdinama kaip tikslinga veikla, prasidedanti nuo įsidarbinimo tikslų iškėlimo ir įsipareigojimo jų siekti ir pasibaigianti tikslų įgyvendinimu. Darbo paieškos rezultatai tiesiogiai susiję su asmens darbo paieškos elgesiu. Ieškančiojo darbo elgseną ir aktyvumą sąlygoja įvairūs ekonominiai, socialiniai, emociniai, psichologiniai ir kt. veiksniai, kurie tarpusavyje yra glaudžiai susiję. Šių veiksnių sąveika gali nulemti asmens darbo paieškos elgesį ir jo rezultatus. Darbo paieškos sėkmei poveikį daro ne tik asmens gebėjimai, įgūdžiai, patirtis, bet ir naudojami darbo paieškos metodai, taip pat asmens savarankiškumas, pastangos, intensyvumas, motyvacija bei savireguliacija. Remiantis mokslinės literatūros analize buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas - įvertinti studentų elgseną ieškant darbo Lietuvos rinkoje. Straipsnyje pateikiami atlikto tyrimo rezultatai, kurie parodė, jog svarbiausi veiksniai, lemiantys sėkmingą įsidarbinimą yra darbo patirtis, profesiniai įgūdžiai ir savęs pristatymo įgūdžiai. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog aktyvūs darbo paieškos būdai naudojami dažniau nei pasyvūs. Tyrimo duomenų lyginimas su užsienyje atliktais tyrimais parodė, kad Lietuvos jaunimo darbo paieškos ir įsidarbinimo galimybės suprantamos skirtingai ir tokią situaciją lemia Lietuvos ekonominė, politinė ir socialinė studijų ir darbo rinkos aplinka.

Published
2018-03-22