Bendradarbiavimui su ugdytinių tėvais skirtų technologijų taikymas siekiant efektyvios komunikacijos

  • Giedrė Slušnienė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Dalia Parišauskienė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Aistė Balčėtienė Klaipėdos licėjus

Abstract

Šiandienė visuomenė dažnai vadinama žinių arba informacine visuomene. Tai lemia spartūs mokslo bei technikos pokyčiai, o ypač informacinių technologijų. Sparti informacinių technologijų plėtra, vis didėjantys žmonių poreikiai bei reikalavimai švietimo sistemai, tai vidiniai ir išoriniai veiksniai, kurie turi įtakos ugdymo(si) procesui bei lemia jo pokyčius. Į tradicinį ugdytinių tėvų ir pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo procesą, siekiant ugdymo(si) kokybės bei ugdytinių gerovės, aktyviai skverbiasi šiuolaikinės technologijos. Šiuolaikinės technologijos palengvina tėvų ir pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą vaiko ugdymo klausimais, įgalina veiksmingiau gauti ir perduoti informaciją, spręsti problemas, tiesiogiai stebėti ugdymo procesą ir kt. Straipsnyje pristatomi ir analizuojami pedagogų nuomonės tyrimo rezultatai apie jų patirtį, susijusią su taikomomis technologijomis bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais bei siekiant efektyvios komunikacijos.

Published
2018-03-22