SAVANORIŲ ĮSIPAREIGOJIMO SPORTO ORGANIZACIJAI VEIKSNIŲ VERTINIMAS

  • Mindaugas Mižutavičius
  • Andrius Šimkus

Abstract

Sporto organizacijos dažnai susiduria su savanorių kaitos problema. Savanoris nėra įpareigotas vykdyti organizacijos veiklos, taip pat nejausdamas prieraišumo gali lengvai nutraukti veiklą ar pakeisti ją kita. Ilgalaikių ryšių kūrimas tarp savanorio ir sporto organizacijos gali padėti gerinti vykdomą veiklą ir didinti sporto organizacijos konkurencingumą. Kadangi sporto organizacijos veikloje savanoriai dažnai bendrauja su kitais nariais, todėl užmegzti ryšiai tarp savanorių gali sąlygoti polinkį tęsti veiklą sporto organizacijoje. Sukurti artimesni ryšiai tarp sporto organizacijos narių gali sąlygoti ir padidinti įsipareigojimą organizacijai. Savanorio įsipareigojimas sporto organizacijai yra vienas iš esminių aspektų, padedančių sąlygoti polinkį tęsti veiklą. Vis dėlto svarbu išsiaiškinti esminius įsipareigojimo veiksnius, kurie daugiausiai turi įtakos savanorio įsipareigojimui. Mokslinėje literatūroje pabrėžiama, kad savanoriai dažniausiai įsipareigoja organizacijai dėl tam tikrų emocinių aspektų. Šie aspektai gali kisti priklausomai nuo įvairių sąlygų, todėl svarbu įvertinti įsipareigojimą atsižvelgiant į šias sąlygas. Šiame tyrime analizuojami savanorių įsipareigojimo sporto organizacijų veiksniai „Sporto savanorių sąjungoje“. Atliktas kiekybinis tyrimas naudojant anketinę apklausą. Tyrimui atlikti naudotas T. Schlesinger ir kt. (2013) įsipareigojimo sporto organizacijai instrumentas. Instrumentas paremtas Nagel (2006) daugiamačiu įsipareigojimo sporto organizacijai vertinimu, pritaikytu specialiai sporto organizacijoms. Apklausti savanoriai organizacijoje atlieka įvairias užduotis ir užima skirtingas pozicijas. Siekiant išskirti įsipareigojimo sporto organizacijai veiksnius, buvo taikyta tiriamoji faktorių analizė. Išskirti veiksniai buvo įvertinti ir lyginti pagal tam tikras respondentų charakteristikas. Esminiai šio tyrimo rezultatai parodo, kad savanoriai sporto organizacijai yra labiausiai įsipareigoję dėl emocinių ir socialinių aspektų. Taip pat rezultatai parodė, kad įsipareigojimas turi mažai įtakos savanorio polinkiui nutraukti veiklą. Atsižvelgiant į rezultatus galima teigti, kad polinkį tęsti veiklą gali lemti savanorio socialinės sąsajos su sporto organizacija.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-06-06