TEISINĖS NELIEČIAMYBĖS PANAIKINIMO GALIMYBĖS

  • Vitalija Skėruvienė

Abstract

Straipsnyje analizuojami įstatymai reglamentuojantys Respublikos Prezidento, Seimo narių, Ministro Pirmininko, ministrų bei teisėjų teisinę neliečiamybę. Respublikos Prezidentas turi ypatingas asmens neliečiamumo garantijas, o kaip vėliau matysime, jo imunitetas platesnis nei Seimo nario. Svarstomos teisinės neliečiamybės panaikinimo galimybės Seimo nariams, Minisrui Pirmininkui, ministrams, teisėjams. Straipsnyje pateiktas mokslinis tyrimas rengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 metų programą. Šios programos numatytų priemonių tikslas: „nustatyti veiksmingesnį atsakomybės už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus įgyvendinimo mechanizmą ir užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą”. Laukiamo rezultato kriterijai yra tokie: atlikta analizė ir parengtas teisės akto projektas, kuriuo sumažinamos galimybės asmenims, turintiems teisinę neliečiamybę, išvengti baudžiamosios atsakomybės.
Mokslo tyrimas buvo rengtas Teisės institute stažuotės metu, tyrimui konsultacijas teikė Teisės instituto Teisės sistemos tyrimo skyriaus tyrėjas Mindaugas Lankauskas.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-06-06