BIODEGALŲ GAMYBOS POKYČIAI ES – EKONOMINIS POŽIŪRIS

  • Esmeralda Štyps
  • Tomas Mickevičius Mickevičius
  • Vaida Stulpinienė

Abstract

Europos Sąjungos reikalavimai diegti ir plėtoti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą, griežtėjantys aplinkosauginiai reikalavimai susiję su šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų bei atliekų mažinimu, skatina intensyviau naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, taip pat ir biodegalus. Biodegalų gamyba susijusi su alternatyviais energijos ištekliais, kurių intensyvesnis naudojimas sumažtų importuojamo iškastinio kuro vartojimą ir suteiktų galimybę plėtoti žemės ūkį, negaminant maisto produktų. Intensyvus atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas biodegalų gamybai sumažintų ūkio subjektų priklausomybę nuo mineralinių išteklių, prisidėtų prie energijos aprūpinimo sutrikimų mažinimo bei prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo politikos įgyvendinimo.
Klimato kaitos problemų sprendimas skatina ieškoti klimato kaitą mažinančių priemonių, todėl Europos Sąjunga įsipareigojo iki 2030 m. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį apie 40 proc. lyginant su 1990-ųjų metų lygiu. Taip pat siekiama, jog iki 2030 m. 27 proc. visos Europoje pagaminamos energijos būtų iš atsinaujinančių šaltinių. Europos komisijos atlikti tyrimai rodo, kad transporto sektorius sunaudoja daugiau kaip 30 proc. visos Europos sunaudojamos energijos. Siejant su išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo žemės ūkio produktams, kaip alternatyvių energijos išteklių, panaudojimas biodegalų gamybai turėtų smarkiai išaugti. Todėl šiame darbe sprendžiama mokslinė problema: kokie pokyčiai vyksta ES šalių biodegalų gamyboje ir kaip Europos šalys prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo transporto sektoriuje. Šio tyrimo tikslas – įvertinti biodegalų gamybos pokyčius ES ekonominiu požiūriu. Atliktas tyrimas parodė, kad Europos šalys intensyvina atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą transporto sektoriuje.
Straipsnyje naudoti apibendrinimo ir apibendrinamosios abstrakcijos metodai; nustatant biodegalų gamybos pokyčius, lemiančius veiksnius taikyta loginė analizė ir sintezė, struktūrinės analizės metodas.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-06-06