LIETUVOS KOLEGIJOSE STUDIJUOJANČIŲ STUDENTŲ TIPAI BEI JŲ DINAMIKA PRIKLAUSOMAI NUO STUDIJŲ KURSO IR FORMOS

  • Rasa Tamulienė

Abstract

Straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas yra nustatyti Lietuvos kolegijose studijuojančių studentų tipus bei jų dinamiką priklausomai nuo studijų kurso ir formos. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad studentų tipai gali būti išskiriami pagal studento integracijos į aukštąją mokyklą lygmenį ir studento studijavimo tikslą. Vertinant pagal studento integracijos į aukštąją mokyklą lygmenį buvo nustatyta, kad Lietuvos valstybinėse kolegijose yra didžiausias procentas bendradarbiaujančio, akademinio ir profesinio tipo studentų. Nustatyta, kad bendradarbiaujančio tipo studentų procentas kiekvienais studijų metais palaipsniui mažėja, o profesinio –didėja. Bendradarbiaujančio ir profesinio tipo studentai yra labiau linkę rinktis nuolatinę studijų formą, o akademinio ir nekonformistinio – ištęstinę. Vertinant pagal studento studijavimo tikslą nustatyta, kad Lietuvos kolegijose didžiausia dalis studijuojančių studentų yra profesinio tipo. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad pereinamojo ir profesinio tipo studentų tolygiai mažėja didėjant studijų kursui, o ,,atsitiktinai įkritusio” tipo studentų daugėja. Nustatyta, kad nuolatinę studijų formą yra linkę rinktis pereinamojo ir profesinio tipo studentai, o ištęstinę – ,,atsitiktinai įkritusio”, eksperimentinio bei žvalgomojo tipo studentai.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-06-06