CHLORAMFENIKOLIO LIKUČIŲ KITIMAS PIENE BEI IŠ JO GAMINAMUOSE PATIEKALUOSE

  • Aušra Steponavičienė
  • Nijolė Vasiliauskienė
  • Ingrida Kraujutienė
  • Dovilė Gailevičienė
  • Sidona Buragienė

Abstract

Pieną gali užteršti daugybė cheminių medžiagų, patenkančių į pieną per orą, vandenį, su pašarais arba naudojamų karvėms gydyti, melžimo sanitarijai užtikrinti. Šios medžiagos gali turėti įtakos pieno ir jo produktų kokybei, jų saugai, taip pat neigiamai veikti technologinius procesus. Visiškai išvengti į pieną patenkančių teršalų neįmanoma, todėl daugumai jų nustatytos didžiausios leistinos koncentracijos. Itin nuodingų medžiagų piene išvis negali būti. Viena iš tokių medžiagų – antibiotikas chloramfenikolis. Chloramfenikolis yra stiprus plataus veikimo spektro antibiotikas ir potenciali kancerogeninė medžiaga. Dėl nenuspėjamo šios medžiagos poveikio organizmui, neįmanoma nustatyti nekenksmingos chloramfenikolio dozės, kurią žmogus galėtų toleruoti be žalos sveikatai. Nors chloramfenikolis gyvuliams gydyti yra uždraustas (nuo 1997 metų Lietuvos Respublikos Valstybinės veterinarijos tarnybos įsakymu Nr. 4-49, 1997-03-25d. „Dėl veterinarinių vaistų, vaistinių medžiagų, preparatų įvežimo tvarkos“ draudžiama įvežti veterinarinius vaistus, kurių sudėtyje yra chloramfenikolio (levomicetino) veikliosios medžiagos), tačiau neretai karvių tešmenims gydyti yra vartojami žmonėms gydyti skirti vaistai, kurių sudėtyje yra chloramfenikolio.
Tyrimo metu vertinta, kaip kinta žaliaviniame piene esantys chloramfenikolio likučiai gaminant patiekalus iš pieno. Naudojant koncentruotą chloramfenikolio tirpalą (100 μg/l) paruoštas kontrolinis pienas. Pirmiausia buvo nustatyta pradinė chloramfenikolio koncentracija piene (0,09 μg/l ir 0,18 μg/l), iš kurio gaminti patiekalai – manų košė, bandelės, blynai. Antibiotiko chloramfenikolio likučiai nustatyti piene bei iš jo pagamintuose patiekaluose. Chloramfenikolio likučiams nustatyti piene bei iš jo pagamintuose patiekaluose taikytas Imunofermentinės analizės (ELISA) metodas, naudojant „Euro-Proxima Chloramphenicol“ reagentus. Chloramfenikolio koncentracijai išmatuoti piene bei iš jo gamintuose patiekaluose naudotas spektrofotometras “TECAN”.
Tyrimais nustatyta, kad iš žaliavinio pieno, kurio sudėtyje buvo chloramfenikolio likučių, gaminant pieniškus bei miltinius patiekalus, antibiotiko kiekis mažėjo nedaug. Chloramfenikolio koncentracija labiausiai sumažėjo blynuose. Iš pieno, kuriame nustatyta pradinė chloramfenikolio koncentracija ~0,1 μg/l ir ~0,2 μg/l, pagamintuose blynuose chloramfenikolio likučių sumažėjo 43,3 % bei 58,3 %.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-06-06