GYDYTOJŲ VEIKSMŲ TEISINIS VERTINIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS ASPEKTU

  • Iveta Vitkutė Vitkutė Zvezdinienė
  • Anna Pacian
  • Jolanta Pacian

Abstract

Gydytojo ir paciento santykiai viena vertus, turi įtakos gydymo rezultatams, kita vertus, daugėja teisinių procesų susijusių su medikais. Gydytojo profesijai keliami aukšti reikalavimai, o veikla, neatitinkanti nustatytų standartų, vertinama teisinės atsakomybės aspektu. Tradiciškai, pacientai patyrę žalą dėl medicinos personalo kaltės, inicijuoja civilinį procesą nurodydami, kad gydytojas nevisiškai ištyrė sveikatos būklę, nustatė klaidingą diagnozę ar gydė aplaidžiai. Tačiau už medicinines klaidas sveikatos priežiūros paslaugų tiekėjams galimas ir baudžiamasis persekiojimas. Baudžiamieji procesai, susiję su medikais, galimi daugelyje pasaulio valstybių dėl dviejų kategorijų pažeidimų. Vienai grupei priskirtini medikų veiksmai, darantys žalą ne tik paciento gyvybei ar sveikatai, bet ir viešajam interesui. Pavyzdžiui, sukčiavimas norint pasipelnyti iš medicinai finansuoti skirtų programų, moksliniai eksperimentai, kai nesilaikoma eksperimento darymo sąlygų, ar nelegalus vaistų skyrimas. Kitai grupei priskirtinos medicininės klaidos, padarytos gydymo procese. Būtent šią grupę yra sunkiausia teisiškai kvalifikuoti, nes tiek baudžiamosios teisės, tiek civilinės teisės požiūriu tokie veiksmai pasireiškia per neatsargumą. Dėl šios priežasties galima tiek viena, tiek kita teisinė atsakomybė. Nors gydytojo baudžiamoji ir civilinė atsakomybės yra du nepriklausomi teisinės atsakomybės būdai, kurie gali būti taikomi už žalos pacientui padarymą, tačiau riba tarp šių dviejų teisinės atsakomybės rūšių nyksta, ir kartais nustatyti aiškius atskyrimo požymius tampa sudėtinga. Šiame straipsnyje aptariamos baudžiamosios atsakomybės taikymo gydytojui sąlygos už žalos padarymą pacientui gydymo procese.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-06-06