STUDENTŲ VERSLUMO IR KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS VILNIAUS KOLEGIJOS EKONOMIKOS FAKULTETE

  • Romantė Bučienė
  • Erstida Ulvidienė
  • Sigita Valentukevičienė

Abstract

Kūrybiškumas, iniciatyvumas ir verslumas padeda jauniems žmonėms ugdytis pajėgumą kūrybiškai mąstyti ir diegti naujoves, imtis iniciatyvos, būti lankstiems ir savarankiškiems bei vadovauti projektams ir siekti rezultatų, greičiau prisitaikyti prie kintančio pasaulio. Europos Sąjungos šalyse pripažįstama kūrybiškumo, inovacijų ir verslumo simbiozės svarba. Įgyvendinant Vilniaus kolegijos taikomosios mokslo ir meno veiklos 2014–2016 metų programą yra vykdomas studentų verslumo ir kūrybiškumo tyrimas, kurio tikslas – sužinoti ir įvertinti studentų požiūrį į analitinio mąstymo, savarankiškumo, verslumo bei kūrybiškumo ugdymo svarbą ir problemas, atskleisti motyvaciją užsiimti verslu. Straipsnyje apibrėžtos verslumo ir kūrybiškumo sampratos bei išnagrinėti verslumo ir kūrybiškumo ugdymo aspektai atlikus studentų apklausą Ekonomikos fakultete.
Published
2016-06-06