STUDENTŲ PASITRAUKIMAS IŠ STUDIJŲ: VILNIAUS KOLEGIJOS ATVEJO ANALIZĖ

  • Rita Liepuonienė
  • Žymantė Jankauskienė

Abstract

Šio straipsnio tikslas – pristatyti Vilniaus kolegijos studentų pasitraukimo iš studijų situacijos analizę, susiejant šį procesą su Europos aukštajame moksle stebimomis tendencijomis. Studentų „išsaugojimas“ yra vienas pagrindinių aukštojo mokslo sistemos rodiklių. Didėjant aukštojo mokslo prieinamumui, studentų pasitraukimas iš studijų yra nagrinėjamas socialinio teisingumo aspektu. Daugelyje išsivysčiusių šalių studentų skaičius pastaraisiais metais smarkiai išaugo. Studentų pasitraukimo iš studijų priežasčių analizė lemia studentų ,,nubyrėjimą“ mažinančių priemonių strategijos pasirinkimą. Vilniaus kolegijos studentai, nutraukę studijas savo noru, dažniausiai nurodo šias priežastis: išvykimas į užsienį, darbas ir gyvenimas užsienyje, finansinės problemos, sunkumai derinant studijas su šeima, pavėluotas supratimas, jog pasirinkta studijų programa neatitinka lūkesčių, studijų programa nesudomino, savo galimybių neįvertinimas, tikėjimasis „lengvesnių“ studijų, per sunku mokytis, negebėjimas dirbti savarankiškai, silpnas pasirengimas, baimė prarasti turimą darbo vietą, įsidarbinimas, ketinimas studijuoti kitur.
Published
2016-06-06