STUDIJŲ PASIRINKIMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI

  • Anželika Slimanavičienė

Abstract

Straipsnyje analizuojami įstojusiųjų į Vilniaus kolegiją 2013-2015 metais studijų pasirinkimo kriterijai. Atlikus apklausą raštu ir išanalizavus tyrimo duomenis nustatyta, kad daugumos įstojusiųjų studijų Vilniaus kolegijoje pasirinkimą lėmė nemokamų studijų galimybė, aukštosios mokyklos geografinė padėtis, įdomi studijų programa, susijusi su mėgstamais mokomaisiais dalykais ir atitinkanti asmeninius pomėgius, studijų kokybė, aiškios profesinės galimybės, maloni kultūringa aplinka. 2013 m. tyrime dalyvavo 715, 2014 m. – 914, 2015 m. – 924 respondentai.
Published
2016-06-06