JONIZUOTO VANDENS PARAMETRŲ STABILUMO NUSTATYMAS

  • Irena Čerčikienė
  • Jolanta Jurkevičiūtė
  • Dalė Židonytė

Abstract

Atlikti jonizuoto vandens (šaltinio ir dejonizuoto) oksidacijos – redukcijos (ORP) ir pH kitimo laike tyrimai. Nustatyta, kad šarminio jonizuoto vandens ORP reikšmės nestabilios ir keičiasi laike nuo -818,9 iki +312,5 mV. pH pokyčių tyrimo rezultatai parodė, kad po vienodos trukmės elektrolizės vandenilio jonų koncentracija dejonizuotame vandenyje nežymiai skiriasi nuo vandenilio jonų koncentracijos šaltinio vandenyje. Anodinis šaltinio vanduo yra rūgštesnis už anodinį dejonizuotą vandenį, o katodinis šaltinio vanduo yra mažiau šarminis negu katodinis dejonizuotas vanduo.
Published
2016-06-27