NUOTOLINĖS LABORATORIJOS TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJOMS

  • Antanas Aleksonis
  • Danielius Adomaitis

Abstract

Sparčiai vystantis technologijoms ir augant programuojamųjų sistemų specialistų poreikiui, proporcingai didėja reikalavimai ir būtinos investicijos į technologijos mokslų studijas. Savalaikiams tyrimams, praktiniams ir/arba laboratoriniams darbams atlikti būtina nuolat atnaujinti turimą materialiąją bazę, o tai savo ruožtu reikalauja didelių lėšų. Straipsnyje nagrinėjami nuotolinių laboratorijų privalumai ir reali jų teikiama nauda studijų procesui Kauno kolegijoje. Dalyvaudami tarptautiniame projekte studentai įdėjo žymiai daugiau pastangų ir buvo labiau motyvuoti, nei dirbant su įprastose laboratorijose esančia įranga. Tai leido geriau įsigilinti į nagrinėjamus technologinius procesus, patikrinti savo pačių sukurtus funkcinius algoritmus ir valdymo programas. Remiantis tyrimo rezultatais galima drąsiai teigti, kad nuotolinės laboratorijos stipriai pagerintų mokymo procesą ir leistų studentams ne tik įsisavinti pagrindinę teorinę medžiagą, bet ir labiau išlavinti praktinius įgūdžius, būtinus tolimesnėse studijose ir/arba vykdant veiklas pagal įgytą specialybę.
Published
2016-06-27