MIESTŲ TERITORINĖS PLĖTROS KONCEPTUALAUS MODELIO DAUGIAKRITERINIS VERTINIMAS

  • Ina Živatkauskienė Živatkauskienė
  • Aurelijus Živatkauskas

Abstract

Urbanizacijos procesas Lietuvoje iš dalies yra naujas reiškinys, problemų kyla dėl šio proceso planavimo, organizavimo ir valdymo. Straipsnyje analizuojamos Alytaus apskrities didžiųjų miestų teritorinės plėtros tendencijos bei įtaka ekologiniams, socialiniams ir ekonominiams rodikliams. Skirtingi teritorinės plėtros scenarijai (alternatyvos A, B) buvo parengti vadovaujantis urbanistinio planavimo dokumentais, sudarytas konceptualus teritorinės plėtros modelis. Atlikus daugiakriterinį konceptualaus modelio vertinimą nustatyta, kad alternatyvos B – vidinio organizuoto ir teritoriškai prioretizuoto plėtros modelio sprendiniai 100 proc. atitinka teorinį konceptualų teritorinės plėtros modelį, savaiminio miesto plėtros modelio alternatyvos A, naudingumo laipsnis – 87 proc., o status quo situacija konceptualų teritorinės plėtros modelį atitinka 77 proc. Tikslinga Alytaus apskrities didžiųjų miestų teritorinę plėtrą vykdyti vadovaujantis organizuoto ir teritoriškai prioretizuoto plėtros modelio pavyzdžiu, taip būtų pasiektas aukščiausias naudingumo laipsnis, o miestų teritorinė plėtra turėtų teigiamą ilgalaikį poveikį miestų erdvinėms struktūroms formuoti.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-06-06