TĖVŲ IR PEDAGOGŲ POŽIŪRIS Į PAŽINTINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMĄ/-SI PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS GRUPĖJE

  • Raimonda Sadauskienė
  • Asta Kochanskienė
  • Lina Grinevičiūtė

Abstract

Priešmokykliniame amžiuje vaikai išgyvena sudėtingą raidos laikotarpį, kuris lemia tolesnio ugdymo/-si mokykloje sėkmę. Tačiau, leisdami vaiką į priešmokyklinę grupę tėvai tikisi, kad vaikas joje bus mokomas skaityti, rašyti, skaičiuoti ir nesupranta kaip naujų žinių galima įgyti per žaidimus, eksperimentus, atradimus. Siekiant ištirti tėvų ir pedagogų požiūrį į pažintinės kompetencijos ugdymą/-si priešmokyklinio amžiaus grupėje 2014 metų balandžio ir gegužės mėnesiais Kauno lopšelyje-darželyje „X“ atliktas užsakomasis tyrimas. Pasirinktas tyrimo metodas – apklausa (raštu). Tyrime dalyvavo 4 priešmokyklinės grupės pedagogai ir 37 tėvai. Tėvų ir pedagogų požiūrio į pažintinės kompetencijos ugdymą/-si priešmokyklinio amžiaus grupėje tyrimo rezultai ataskleidė, kad priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvams svarbu, jog pagrindinė vaiko veikla grupėje būtų susijusi su išmokimu skaityti, rašyti, skaičiuoti ir vyktų „tradiciniais“ mokymo metodais. Tėvams nesuprantama, kad vaiko branda mokyklai galima jų amžiaus tarpsnio ypatumus ir galimybes atitinkančiais ugdymo/-si metodais - žaidimais, eksperimentais, projektais ir pan. Priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse vis dar pastebimos priemonės skirtos vaikų mokymui (sąsiuviniai, pratybų sąsiuviniai ir kt.), kuriuose visi vaikai atlieka užduotis. Tėvai, pedagogų iniciatyva, bandomi įtraukti į vaikų ugdymo/-si procesą, tačiau patys iniciatyvos imasi retai. Priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir pradinių klasių mokytojai nepakankamai bendradarbiauja tarpusavyje, tad ir vaikai nėra pakankamai gerai susipažinę su būsimomis mokytojomis. Iniciatyvos bendradarbiauti su būsimaisiais pirmokais, priešmokyklinio ugdymo pedagogais ir tėvais dažniausiai imasi „nepopuliarių“ mokyklų pradinių klasių mokytojai. Tyrimo rezultatų pagrindu pateiktos rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir tėvams.
Published
2016-06-27