UŽSIENIO KALBŲ ĮTAKA SPECIALYBĖS KALBAI

  • Giedrutė Grigonienė
  • Aušrinė Peleckienė
  • Loreta Alešiūnaitė

Abstract

Straipsnyje analizuojama užsienio kalbų įtaka specialybės kalbos raidai. Paprastai mažų tautų kalbos kinta, veikiamos didelių tautų kalbų. Okupacijos metais į lietuvių kalbą atėjo daugybė nebūtinų vertinių, štampų, netinkamų darinių bei netaisyklingų sintaksinių konstrukcijų, kurios pastaruoju metu pamažu traukiasi iš vartosenos. Dabartinė ekonominė globalizacija turi įtakos ne tik socialiniams žmonių santykiams, bet ir kalbos šiuolaikinėje visuomenėje funkcionavimui. Ir bendrinės, ir specialybės kalbos vartojimo normų pažeidimų priežastis dažniausiai būna dvikalbystės, o dabartinėmis sąlygomis – daugiakalbystės situacija. Dėl kitų kalbų poveikio atsiradusios klaidos yra didžiausios. Labiausiai yra paveikiama leksika, nes svetimos kalbos žodžiai dėl jos prestižo yra toleruojami lietuvių kalboje. Globalizacija skatina vienos universalios – anglų – kalbos skverbimąsi į visas kalbos vartojimo sritis. Anglų kalbai tapus tarptautinio bendravimo kalba, specialybės kalboje jaučiama didesnė jos įtaka, o slavų kalbos daro mažesnį poveikį tiek bendrinei lietuvių kalbai, tiek ir specialybės kalbai. Efektyvios komunikacijos sąlyga – taisyklinga kalba. Specialybės kalbos taisyklingumas daro įtaką kalbinei aukštosios mokyklos aplinkai ir veikia studentų specialybės kalbą. Tyrimo tikslas – išanalizuoti užsienio kalbų poveikį bei specialybės kalbos klaidų pokyčius per dešimtmetį. Toks tyrimo laikotarpis pasirinktas todėl, kad per dešimtmetį pasikeitė specialybės kalbos vartotojai amžiaus požiūriu (jaunesnieji geriau moka anglų nei rusų kalbą), todėl tikėtina, kad jų kalboje bus jaučiamas didesnis anglų kalbos poveikis.
Published
2016-06-27