EDITOR-IN-CHIEF

Jonas Vaidelys, Aleksandro Stulginskio universitatas

RESPONSIBLE EDITOR

Donatas Misiunas, Kauno kolegija

EDITORS

Dr. Regina Vasinauskienė, Aleksandro Stulginskio universitetas

Prof. dr. (HP) Ona Ragažinskienė, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas

Dr. (HP) Nobertas Uselis, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas

Dr. Valerija Baronienė, Dubravos eksperimentinė mokomoji urėdija

Prof. hab. dr. Jurgis Bučas, Kauno technologijos universitetas

Prof. dr. (HP) Honorata Danilčenko, Aleksandro Stulginskio universitetas

Doc. dr. Laimutis Januškevičius, Kauno technologijos universitetas, Kauno kolegija

Doc. dr. Eugenijus Jonaitis, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Akademikas hab. dr. Stasys Karazija, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialas Lietuvos miškų institutas

Doc. dr. Romualdas Misius, Kauno kolegija

Prof. hab. dr. Vida Mildažienė, Vytauto Didžiojo universitetas