Editor-in-Chief
Dr. Dovilė Levickienė, Kauno kolegija

Editorial Secretary
Erika Jankauskienė, Kauno kolegija

Members
Prof. dr. (HP) Honorata Danilčenko (Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija)
Doc. dr. Jurgita Kulaitienė (Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija)
Doc. dr. Laimutis Januškevičius (Kauno technologijos universitetas, Kauno kolegija)
Akademikas hab. dr. Stasys Karazija (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialas Lietuvos miškų institutas)
Doc. dr. Romualdas Misius (Kauno kolegija)
Prof. hab. dr. Vida Mildažienė (Vytauto Didžiojo Universitetas)
Prof. dr. (HP) Ona Ragažinskienė (Vytauto Didžiojo Universitetas, Kauno botanikos sodas)
Dr. (HP) Nobertas Uselis (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas)
Dr. Regina Vasinauskienė (Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija)
Dr. Vilma Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė (Kauno technologijos universitetas)
Doc. dr. Donatas Rekus (Kauno technologijos universitetas, Kauno kolegija)