MOKYMO(SI) ERDVĖS FORMAVIMAS XXI AMŽIUJE: MOKYKLŲ IR VAIKŲ DARŽELIŲ LAUKO APLINKA

  • Jurga Kučinskienė Klaipėdos valstybinė kolegija, Klaipėdos universitetas
  • Vida Gerikienė Klaipėdos valstybinė kolegija

Abstract

Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka apima ir fizinius, ir socialinius aspektus. Fizinė mokymo(si) erdvė vis dažniau laikoma vienu svarbiausių veiksnių, siekiant užtikrinti sėkmingą ugdymo įstaigos veiklą, sudarant sąlygas mokinių mokymuisi, žinių kūrimui ir dalijimuisi jomis. Tokiu būdu ir mokymo(si) erdvės lauko aplinka taip pat įtakoja visą ugdymo procesą. Mokymo(si) aplinka kuriama vadovaujantis funkcionalumo, šiuolaikiškumo, estetiškumo, ergonomikos bei žmogaus saugos principais. Tačiau edukacinis aspektas išreikštas silpnai. Labai nedaug dėmesio skiriama ugdomajai aplinkai lauke.

Reikšminiai žodžiai: ikimokyklinio ugdymo įstaigų aplinka, bendrojo lavinimo mokyklų aplinka, želdiniai, mokymosi erdvė.

References

Bučas J. 2008. XXI a. miestas: aplinkosaugos aspektas. Pažangioji statyba. Kaunas.

Godienė G. Bus apdovanotos geriausiai teritorijas tvarkančios Lietuvos vaikų švietimo įstaigos. 2010 [Žiūrėta 2013-01-16] Prieiga per internetą http://www.jurbarkotv.lt/2010/10/bus-apdovanotos-geriausiai-teritorijas-tvarkancios-lietuvos-vaiku-svietimo-istaigos/).

Jakovlevas-Mateckis K. 2014 „Miesto kraštovaizdžio architektūra III Miesto kraštovaizdžio architektūros objektų formavimo principai“ Vilnius.

Castiglioni B. 2013. Vaikų švietimas kraštovaizdžio klausimais. Lietuvos kraštovaizdžio įvairovė Tęstinis rinkinys 1/2013 Kraštovaizdžio pažinimo pradžia. Vilnius.

Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313// Valstybės žinios, 2010-04-30, Nr. 50-2454.

Lietuvos kraštovaizdžio įvairovė Tęstinis rinkinys 1/2013 Kraštovaizdžio pažinimo pradžia. Vilnius.

Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas: sprendiniai ir rekomendacijos. 2015, Vilnius.

Souter-Brown G. 2015. Landscape and urban design for health and well-being: using healing, sensory, therapeutic gardens.Routledge.

Winterbottom D., Wagewnfeld A. 2015. Therapeutic gardens: design for healing spaces. Timber Press.

Published
2017-06-09
Section
Articles