LIAUDIES KOSMOLOGIJA LIETUVOS VALSTIEČIŲ MEDINIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR APLINKOS MENINIAME DEKORAVIME

  • Romualdas Misius Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedra

Abstract

Lietuvių tautos dvasinės kultūros ir gyvenamosios aplinkos sąveikos atspindžių randama baltų religinėse tradicijose, kosmologijoje, etnokultūroje, liaudies mene. Liaudies mitologijos ir tautosakos pagrindai formavosi priešistorėje ir laikomi vienomis svarbiausių lietuvių pasakojamosios kūrybos apraiškų. Mitologija, magija, religija ir liaudies menas – tai įvairiapusio ir sudėtingo mūsų protėvių dvasinio pasaulio komponentai, iki šiol nepakankamai ištirti ir dažnai supaprastintai aiškinami.

Straipsnyje trumpai pristatomi pagrindiniai baltų tautų liaudies mitologijos, kosmologijos, dangaus šviesulių ženklų bei jų simbolinės reikšmės tyrinėtojai; pateikiamos ir apibūdinamos Dangaus šviesulių, Žemės, kosmologinių simbolių grupės ir jų panaudojimas medinių gyvenamųjų namų dekoravime; analizuojami gyvenamųjų namų pagrindinių fasadų ir prieangių dekoro elementai, jų kompozicijos ir reikšminiai aspektai; identifikuojamos medinio gyvenamojo namo dekoro elementų sąsajos su gėlių darželio lysvelių formomis, jų kompozicijomis, aptvėrimo statinių profiliais; identifikuotos vizualinės sąsajos palyginamos prasminių sąsajų kontekste.

Raktiniai žodžiai: dvasinė kultūra, liaudies kosmologija, meninis dekoravimas, simbolika.

Published
2017-06-09
Section
Articles