LINŲ STIEBELIŲ MORFOLOGINIAI TYRIMAI KONKURSINIUOSE VEISLIŲ BANDYMUOSE

  • Zofija Jankauskienė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Upytės bandymų stotis
  • Elvyra Gruzdevienė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Upytės bandymų stotis

Abstract

Konkursiniai veislių bandymai – tai paskutinis selekcinio darbo tyrimo etapas prieš atiduodant sukurtą selekcinę liniją naujos veislės registravimui. 2014 m. LAMMC Upytės bandymų stotyje buvo tirtos 2 standartinės veislės (Kastyčiai ir Belinka) bei 14 selekcinių linijų. Tyrimo tikslas – atlikus morfologinę stiebelių analizę, įvertinti gautus rodiklius, nustatyti perspektyviausias selekcines linijas. Konkursiniuose veislių bandymuose ištyrus keturiolikos selekcinių linijų stiebelių morfologinius rodiklius nustatyta, jog tik vienos jų dauguma rodiklių buvo iš esmės geresni nei standartinės veislės Kastyčiai. Selekcinės linijos 3166-4 linai buvo aukšti (91,4 cm), turėjo ilgą techninę stiebo dalį (82,5 cm, arba 90 %), kompaktišką šluotelę, gerą stiebelio techninio ilgio ir diametro santykį (561). Numatoma šią perspektyvią selekcinę liniją (pasižyminčią ir gerais derlingumo rezultatais) perduoti ūkinio vertingumo bei išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo tyrimams naujos veislės registracijai.

Published
2019-06-06
Section
Articles