NAUJOS FORMOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖS GALIMYBĖS

  • Arvydas Kazakevičius

Abstract

Lietuvos Respublikos Seimas ir Vyriausybė, įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES nuostatas, priėmė atitinkamus pakeitimus įstatymuose ir norminiuose aktuose. Šių pakeitimų rezultatas – nuo 2016 metų pradžios Lietuvos Respublikoje veikiančios verslo įmonės, vedančios savo apskaitą pagal Verslo apskaitos standartus (VAS), privalo sudaryti ir teikti metinę finansinę atskaitomybę naujos formos finansinėse ataskaitose. Vienas populiariausių verslo įmonių finansų valdyme naudojamų būdų yra finansinė analizė, kurios atlikimas dažniausiai pradedamas nuo informacijos finansinėse ataskaitose analizės. Todėl galima teigti, kad finansinių ataskaitų formų, kaip pradinio informacinio šaltinio verslo įmonių finansinei analizei, pakeitimas gali turėti įtaką tiek analizės, tiek verslo valdymo rezultatams. Straipsnyje tiriami pokyčiai verslo įmonių finansinių ataskaitų sudėtyje, nagrinėjami nauji finansinių ataskaitų rinkiniai, atskleidžiami šių rinkinių analizės ypatumai bei jų įtaka finansinės analizės atlikimui ir rezultatams. Apibendrindamas praktinę analitinę veiklą, autorius pateikia siūlymus, kaip sistemiškai spręsti įmonių finansinės analizės informacinio aprūpinimo klausimus, dirbant su naujos formos finansinėmis ataskaitomis.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2017-12-29
Issue
Section
Articles