ELEKTRONINIŲ LEIDINIŲ PASIRINKIMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI

  • Eglė Gotautienė Klaipėdos valstybinė kolegija

Abstract

Per pastaruosius keletą metų išmanieji įrenginiai neabejotinai pakeitė bendravimo, naudojimosi įvairiomis paslaugomis bei dalijimosi informacija būdus. Laikui bėgant keitėsi ir skaitytojų poreikiai. Šiuolaikinių technologijų tobulėjimas sąlygojo popierinių leidinių skaitmenizavimą ir kėlimą į internetą, kur juos nesunkiai gali pasiekti kiekvienas skaitytojas. Sparčiai augant elektroninių leidinių skaičiui internete, vartotojai yra priversti ieškoti informatyviausių literatūros šaltinių ir rinktis tarp popierinių ir elektroninių leidinių. Straipsnyje remiantis mokslinės literatūros šaltiniais ir statistinių duomenų analize nagrinėjamos elektroninių leidinių atsiradimo priežastys bei jų pasirinkimą lemiantys veiksniai, pateikti vartotojų nuomonės tyrimo rezultatai. Tyrimo metu nustatyta, kad vartotojai vis dar perka ir tradicinius spausdintus leidinius bei naudojasi elektroniniais leidiniais informacijai gauti. Apklaustų respondentų nuomone, šie leidiniai lenkia tradicinę spaudą pagal informacijos gavimo greitį. Dažniausiai skaitomi el. žurnalai, el. laikraščiai bei mokomoji medžiaga. Analizė taip pat parodė, jog el. leidiniams skaityti specialių įrenginių naudojamumas yra labai žemas. Tyrime dalyvavę respondentai vienodai vertina bei naudojasi tiek elektroniniais, tiek tradiciniais spausdintais leidiniais.

Published
2020-12-17
Section
Socialinių mokslų tyrimai