KOMPLEKSINIŲ RODIKLIŲ NAUDOJIMAS MATERIALINIO SKATINIMO SISTEMOSE

  • Arvydas Kazakevičius Kauno kolegija

Abstract

Straipsnyje nagrinėjama viena svarbių verslo valdymo funkcijų – darbuotojų skatinimo ir motyvavimo funkcija. Nepaisant fakto, kad šis klausimas sprendžiamas versle, tikėtina, nuo samdomo darbo santykių atsiradimo, tačiau jis nepraranda aktualumo, kadangi pats verslas, jo aplinka, žmonės ir jų poreikiai nuolat kinta. Kitos priežastys, suponuojančios straipsnio aktualumą, yra publikacijų, skirtų konkretiems šios funkcijos įgyvendinimo būdams, trūkumas bei galimybė apibendrinti pasiteisinusius darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo sistemų diegimo verslo įmonėse praktinius sprendimus.

Pirmoje straipsnio dalyje nagrinėjamas galimas darbuotojų skatinimo sistemų poveikio dvilypumas įmonės veiklos rezultatams, suformuluojamos pagrindinės darbuotojų nepasitenkinimo skatinimo sistemų veikimu ir jos rezultatais priežastys, bei siūlomos priemonės šioms priežastims eliminuoti. Taip pat pagrindžiamas poreikis darbuotojų skatinimo sistemose siekti sujungti skatinimą tiek už bendrus įmonės rezultatus, tiek už individualius darbuotojo rezultatus.

Antroje straipsnio dalyje analizuojamas darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo sistemos, pagrįstos kompleksinių rodiklių skaičiavimo metodika, pavyzdys, pagrindžiant tokios sistemos galimybes sujungti ir suderinti skatinimą už bendrus ir individualius veiklos rezultatus, pateikiamas darbuotojo ir įmonės rezultatus atspindinčių rodiklių sujungimo į bendrą kompleksinį rodiklį skaičiavimo algoritmas.

Published
2020-12-17
Section
Socialinių mokslų tyrimai