Recenzuojamas mokslinės-praktinės konferencijos “ITSELF – Informacijos ir finansų technologijos, programų inžinerija ir studijos” periodinis recenzuojamas straipsnių elektroninis leidinys kodas (ISSN 2669-0969), leidžiamas kasmet nuo 2020 m.  Straipsniai publikuojami lietuvių ir anglų kalbomis.
Mokslinė-praktinė konferencija “ITSELF – Informacijos ir finansų technologijos, programų inžinerija ir studijos” – kasmetinis Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Informatikos katedros renginys.
Konferencijos ir leidinio straipsnių tematika: dirbtinio intelekto paradigma grįsti algoritmai ir įrankiai; informacinių ir finansinių technologijų inovacijos; naujausi programinės įrangos sprendimai.
Straipsniai gali būti informatikos inžinerijos (T007) ir informatikos (N009) krypčių. Autorių pateikti rankraščiai tikrinami plagijavimo tikrinimo sistema. Atsakomybė už turinio originalumą tenka autoriui (-ams).
Leidinio dokumentai:
straipsnio ruošimo nurodymai; straipsnio recenzijos forma.

Peer-reviewed the proceedings of the scientific-practical conference “ITSELF - Information and Finance Technology, Software Engineering and Learning” (ISSN 2669-0969) has been issued annually since 2020. The articles are published in Lithuanian and English. 
The scientific-practical conference “ITSELF - Information and Finance Technology, Software Engineering and Learning” is the annual event of Informatics Department of Technology Faculty at Kaunas University of Applied Sciences.
Topics of the conference and proceedings: algorithms and tools based on AI paradigm; innovation in information and financial technologies; new software solutions.
Proceedings can be in the fields of Information Engineering (T007) and Computer Science (N009). The manuscripts submitted by the authors are verified by plagiarization verification system. The responsibility for the originality of the contents lies on the author/s.
Publication documents: 
requirements for the article; article review form.