Focus and Scope

Recenzuojamas tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos “Inovacijos leidybos, poligrafijos ir multimedijos technologijose” straipsnių rinkinys (ISSN 2029-4638), leidžiamas kasmet nuo 2008 m. Straipsniai publikuojami anglų kalba.
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija “Inovacijos leidybos, poligrafijos ir multimedijos technologijose” – kasmetinis Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Medijų technologijų katedros renginys, organizuojamas bendradarbiaujant su katedros užsienio partneriais.
Konferencijos ir leidinio straipsnių tematika:
• Printmedia ir multimedia moksle, studijose ir praktikoje;
• Naujos technologijos ir įrengimai ikispaustuviniuose ir spaudos procesuose;
• Spaudos kokybė, kontrolė, standartų diegimas ir vadyba;
• Kompiuterinis dizainas ir reklama.
Autorių pateikti rankraščiai yra patikrinami su plagiato patikros sistema ir nustačius plagiato atvejus, straipsniai yra atmetami. Tačiau galutinę atsakomybę už straipsnio turinio originalumą prisiima straipsnio autorius (autoriai), pasirašydamas garantinį raštą.
Ankstesnių konferencijų straipsnių rinkinius galite rasti http://conference.media.kauko. lt/proceedings/

Peer-reviewed the proceedings of the international scientific-practical conference “Innovations in Publishing, Printing and Multimedia Technologies” (ISSN 2029-4638) has been issued annually since 2008. The articles are published in English.
The international scientific-practical conference “Innovations in Publishing, Printing and Multimedia Technologies” is the annual event of the Media Technology Department of the Technology Faculty at Kauno kolegija/University of Applied Sciences organised in cooperation with foreign partners.
Topics of the conference and proceedings:
• Print Media and Multimedia in Science, Studies and Practice;
• Application of Advanced Technologies and Equipment in the Prepress and Printing Processes;
• Printing Quality Control Standards: Installation and Management;
• Computer-Aided Design and Advertising.
The manuscripts submitted by the authors are verified by plagiarization verification system and plagiarized cases are discarded. The responsibility for the originality of the contents lies on the author/s. they are asked to sign a letter of guarantee.
The proceedings of previous conferences are available online http://conference.media.kauko. lt/proceedings/ 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.