POSKIEPIO B.396 ĮTAKA OBELŲ VEISLIŲ AUGUMUI IR DERĖJIMUI

  • Donatas Klimavičius Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedra
  • Daiva Klimavičienė Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedra
  • Nijolė Jurkšaitienė Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedra

Abstract

2016 metais Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedros praktinio mokymo ir bandymų laboratorijos sode tirtas obelų veislių ‘Auksis‘, ‘Lodel‘‚ ‘Rajka‘ su vegetatyviniais žemaūgiais poskiepiais B.396 (RU) augumas ir derėjimas. Vaismedžiai sode pasodinti 2014 metų rudenį, sodinimo schema 4x1 (2500 vaismedžių ha -1). Visų veislių vaismedžiams formuoti laibosios verpstės vainikai. Tyrimo metu buvo fiksuoti: aplinkos veiksnių pokyčiai – temperatūra, kritulių kiekis. Vertintas žydėjimo gausumas, vidutinė vaisiaus masė, derlingumas, metūglių augimas ir kamieno skersmuo. Stebėta vaisių ir lapų jautrumas rauplėms ir lapų filostikstozei. Tyrimo rezultatai leidžia teikti, kad skirtingos obelų veislės, priklausomai nuo aplinkos veiksnių įvairuoja derliumi ir augumu.

Raktiniai žodžiai: poskiepis, aplinkos veiksniai, vaismedžių augumas, vaismedžių derlingumas. 

References

Bite, A. And Lepsis, J. 2004. The results of extended duration testingo f Apple rootstocks in Latvia. In Acta Hortimeturae. 658(1), p. 115-118.

Kviklys, Darius; ir Petronis, Petras. 2000. Žemaūgių obelų poskiepių įtaka vaismedžių augumui jauname sode. In sodininkystė ir daržininkystė. Vol. 19. Nr.1. Babtai, p.23-32.

Uselis, Nobertas. 2001. Vidutinio augumo ir augesnių obelų su žemaūgiu 62-396 poskiepiu sodo konstrukcijos. In sodininkystės ir daržininkystės rekomendacijos. Babtai, p. 10.

Banach, Przemyslaw; ir Gąstal, Maciej. 2006. Growth and fruiting of apple tree cv. ‘Jonica‘ on different rootstocks. In sodininkystė ir daržininkystė. 25(3), p. 54-61.

Klimavičius, D. 2014. Effect of rootstock on growth and yield of apple tree cultivar 'Aldas'. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas = Optimization of Ornamental and Garden Plant Assortment, Technologies and Environment. Vol.5 No.10 p.74-78. Prieiga per duomenų bazę CABI Full Text.

Kviklienė, Nomeda; ir Kviklys, Darius. 2006. Rootstock effect on maturity and quality of ‘Auksis‘ apples. In Sodininkystė ir daržininkystė. 25(3), p. 258-263.

Kviklys, Darius; ir Petronis, Petras. 2000. Žemaūgių obelų poskiepių įtaka vaismedžių augumui jauname sode. In sodininkystė ir daržininkystė. Vol. 19 Nr.1. Babtai, p. 15-22.

Kviklys, Darius; ir Kviklienė, Nomeda; ir Petronis, Pranas. 2003. Obelų poskiepių įvertinimas derančiame sode. In sodininkystė Nr.19. Akademija, Kėdainių r., p. 8-10.

Kviklys, Darius; ir Lanauskas, Juozas. 2008. Sodo augalų poskiepiai Lietuvoje. In sodininkystė ir daržininkystė. 27(3), p. 109-118.

Maas, F.M.; ir Wertheim, S.J. 2004. A multi-size rootstock trial with the apple cultivars ‘Cox‘ Orange Peppin ‘ and ‘Jonagold‘ //Acta Hotriculturea. 658 (1), p. 177-184.

Rubauskis, Edgars; and Skrivele, Mara. 2006. The yield and growth of apple tree cultivar ‘Auksis’ on different rootstock in Latvia. In sodininkystė ir daržininkystė. 25 (3), p. 199-207.

Skrzynski, Jan; and Gąstal, Maciej. 2006. Quality of ‘Jonica‘ apple fruit as influenced by rootstock. In sodininkystė ir daržininkystė. 25(3), p. 258-263.

Uselis, Nobertas. 2005. Obelų su žemaūgiu poskiepiu biologinių- ūkinių savybių tyrimas// Sodininkystė ir daržininkystė. 24 (4), p. 22-32.

Uselis, Nobertas. 2006. Influence of planting schemes and crown forms of apple tree on rootstck P.60 on productivity and fruit quality. In sodininkystė ir daržininkystė. 25 (3), p. 124-133.

Uselis, N. 2006. Influence of rootstocks and planting schemes of apple tree cv. ‘Ligol‘ on productivity and fruit quality. In sodininkystė ir daržininkystė. 25(3), p. 151-157.

Uselis, N. 2009. Žemaūgių poskiepių įtaka `Lodel` veislės obelų augumui, derliui, produktyvumui bei vaisių kokybei. In sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga. Nr. 22, p.61-65.

‘Lodel‘ veislės obelų su vegetatyviniais poskiepiais tyrimas. 2010. In sodininkystė ir daržininkystė. 29(2), p.3-8.

Webster, A.D. 1993. New dwarf rootstocks for apple, pear, plum and sweet cherry – a brief review. In Acta Agricultura, 349. p. 145-153.

Published
2017-06-09
Section
Articles