ŽALDARIŲ KONTROLĖ CUKRINIŲ RUNKELIŲ PASĖLYJE, NAUDOJANT DRĖGNĄJĮ VANDENS GARĄ

  • Regina Vasinauskienė Aleksandro Stulginskio universitetas Miškų ir ekologijos fakultetas Miško biologijos ir miškininkystės fakultetas
  • Zita Brazienė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Rumokų bandymų stotis

Abstract

2012–2013 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filiale Rumokų bandymų stotyje buvo atliekami piktžolių ir grybinių lapų ligų kontrolės cukrinių runkelių pasėlyje tyrimai, panaudojant drėgnąjį vandens garą.

Tyrimų duomenimis efektyviausiai piktžoles cukrinių runkelių pasėlyje naikino drėgnojo vandens garas panaudotas 3 kartus per runkelių vegetaciją ir derintas su rankiniu piktžolių naikinimu. Panaudojus drėgnąjį vandens garą 2 kartus, piktžolių kiekis ir orasausė masė buvo beveik tokia pati kaip naudojant chemines apsaugos priemones.

Drėgnasis vandens garas sumažino grybinių lapų ligų vystymąsi cukrinių runkelių pasėlyje. Drėgnąjį vandens garą panaudojus 3 kartus rudmargės intensyvumas cukrinių runkelių rugsėjo pabaigoje buvo 58,8–78,9%, baltulių – 51,7–52,0% mažesnis negu purkštuose herbicidais laukeliuose.

Raktiniai žodžiai: drėgnasis vandens garas, cukriniai runkeliai, piktžolės, grybinės ligos

References

Collins R.M., Bertram A., Roche J.A., Scott M.E. 2003. Preliminary studies in the comparison of hot water and hot foam for weed control. European Weed Research Society. 5th EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control Pisa, Italy, p. 207–215.

Deveikytė I., Petkevičienė B., Kaunas J. 2009. Cukriniai runkeliai: agrobiologija, tyrimai, technologijos: monografija. Akademija, Kėdainių r.: Lietuvos žemdirbystės institutas

Edesi L., Jarvan M., Adamson A., Lauringson E., Kuht J. 2012. Weed species diversity and community composition in conventional and organic farming: a five-year experiment. Žemdirbystė / Agriculture. 99 (4), p. 339–346.

Fontanelli M., Raffaelli M., Ginanni M., Lulli L., Frasconi C., Sorelli F., Peruzzi A. 2009. Non-chemical weed control on open-field fresh market tomato in the Serchio Valley (Central Italy). Proceedings of 8th EWRS Workshop and Physical and Cultural Weed Control, Zaragoza, Spain, p. 41–48.

Gaurilčikienė I., Deveikytė I., Petraitienė E. 2006. Epidemic progress of Cercospora beticola Sacc. in Beta vulgaris L. under different conditions and cultivar resistance. Biologija. 4, p. 54–59.

Hanson D., Ascard J. 2002. Influence of developmental stage and time of assessment on hot water weed control. Weed Research. 42, p. 307–316.

May M.J. 2003. Economic consequences for UK farmers of growing GM herbicide tolerant sugar beet. Annals of Applied Biology. 142, p. 41–48.

Sirvydas A., Kerpauskas P., Nadzeikienė J., Stepanas A., Tereščiuk V.S. 2006. Temperature measurements in research of thermal weed extermination. Proceedings of the international conference „Development of agricultural technologies and technical means in ecological and energetic aspects.“ Lithuania, Raudondvaris. 11, p. 321–331.

Šurkus J., Gaurilčikienė, I. 2002. Žemės ūkio augalų kenkėjai, ligos ir jų apskaita. Lietuvos žemdirbystės institutas.

Tarakanovas P., Raudonius S. 2003. Agronominių tyrimų duomenų statistinė analizė, taikant kompiuterines programas ANOVA, STAT, SPLIT-PLOT iš paketo SELEKCIJA ir IRRISTAT. Akademija.

Tei F., Stagnari F., Granier A. 2003. Preliminary results on physical weed control in spinach. European Weed Research Society. 5th EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control Pisa. Italy, p. 164–171.

Urbienė S. 2010. Maisto toksikologijos pagrindai. Akademija, p. 372.

Virbickaite R., Sirvydas A.P., Kerpauskas P., Vasinauskienė R. 2006. The comparison of thermal and mechanical ways of weed control. Agronomy research. 4 (Special issue), p. 451–455.

Wolf P.F.J., Verreet J. 2002. An integrated pest management system in Germany for the control of fungal leaf diseases in sugar beet: The IPM sugar beet models. Plant Disease. 86 (4), p. 336–344

Published
2017-06-10
Section
Articles