VIEŠŲJŲ ERDVIŲ TVARKYMO MIESTELIŲ IR KAIMŲ TERITORIJOSE ASPEKTAI

  • Ingrida Adamonytė Aleksandro Stulginskio universitetas, VŪŽF, Žemėtvarkos ir geomatikos institutas
  • Vilma Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė Kauno technologijos universitetas, Statybos ir architektūros fakultetas; Aleksandro Stulginskio universitetas, VŪŽF, Žemėtvarkos ir geomatikos institutas
  • Donatas Rekus Kauno kolegija, Technologijų fakultetas; Kauno technologijos universitetas, Statybos ir architektūros fakultetas

Abstract

Viešoji erdvė – gyvenamosios vietovės urbanizuotos teritorijos erdvinės struktūros elementas, skirtas visuomenės bendriesiems interesams. Pastaruoju metu, daugelis Lietuvos nedidelių miestelių ir miestų, ėmėsi tvarkyti viešąsias erdves. ES skiria lėšas gyvenimo kokybės gerinimui kaimo vietovėje, infrastruktūros plėtrai ir kt. Tirtos devynios miestelių/kaimų viešosios erdvės, kurios jau yra sutvarkytos/atkurtos/rekonstruotos. Viešosios erdvės vertintos darnumo kriterijų ir kokybės požiūriu. Išsiskyrė Raudondvario miestelio ir Kriaunų kaimo viešųjų erdvių teritorijos. Pagerėjo gyvenamoji aplinka, sutvarkyta infrastruktūra, sutvarkytos (sukurtos) erdvės, skirtos poilsiui, renovuoti, rekonstruoti reikalingiausi viešieji statiniai ir kt.

Published
2019-06-05
Section
Articles