VALSTYBINIŲ MIŠKŲ KVARTALINIŲ TINKLO IR GEOREFERENCINIO PAGRINDO GEODEZINIAI MATAVIMAI

  • Aurelijus Živatkauskas Kauno kolegijos Technologijų fakultetas Aplinkos inžinerijos katedra

Abstract

Pateikiamas geodeziniais matavimais patikslintas valstybinių miškų kvartalų tinklas ir georeferencinis pagrindas. Valstybinių miškų kvartalų tinklas ir georeferencinis pagrindas palyginamas su nuotoliniu būdu suformuotu ir Valstybiniame miškų kadastre įregistruotu kvartalų tinklu. Nustatomi georeferencinio pagrindo objektų ir kvartalinių linijų susikirtimo taškų koordinačių skirtumai bei atstumai tarp jų. Tyrimo metu nustatytas vidutinis koordinačių X ašyje neatitikimas – 3,31 m, o Y ašyje – 3,77 m ir atstumų skirtumas tarp pamatuotų ir anksčiau nuotoliniu būdu suformuotų taškų – 5,58 m.
Darbe taip pat analizuojami GPNS prietaisų matuotų „STATIC“ metodu taškų koordinačių tikslumas atsižvelgiant į metų laikus. Tyrimo metu nustatyta, kad koordinačių tikslumui įtakos turi metų laikai. Matavimus atliekant medžiams esant be lapų vidutinė X koordinačių ašyje paklaida – 0,083 m, o Y koordinačių ašyje – 0,058 m, altitudžių vidutinė paklaida – 0,150 m ir vidutinis atstumų neatitikimas – 0,102 m. Matavimus atliekant medžiams esant su lapais vidutinė X koordinačių ašyje paklaida – 0,085 m, o Y koordinačių ašyje – 0,065 m, vidutinė altitudžių paklaida – 0,167 m ir vidutinis atstumų neatitikimas – 0,108 m.

Published
2019-06-05
Section
Articles